Jízdní řády v mobilu

Používám internet v mobilu:

Aplikace MHD Plzeň (Google Play)

Aplikace pro vyhledávání spojení a odjezdů linek plzeňské městské hromadné dopravy. Využívá online aktuální data ze serveru Plzeňských městských dopravních podniků, a.s., včetně informací o aktuálních změnách v dopravě. Umožňuje také jednoduché zakoupení SMS jízdenky pomocí odeslání předvyplněné SMS.

Pro získání aplikace přímo ze svého telefonu využijte QR kód:


Webové jízdní řády pro mobilní telefony

Funkci vyhledání spojení a panel odjezdů snadno najdete v mobilní verzi webu jízdních řádů na adrese m.jizdnirady.pmdp.cz.

Napojení na Dynamický dispečink udávající informace o aktuálním zpoždění spojů zajišťuje aktuálnost jízdních řádů i během plánovaných krátkodobých výluk.


Nepoužívám internet v mobilu:

Aplikace MHD v mobilu umožňuje vyhledávání spojení bez nutnosti připojení k internetu. Nutnou podmínkou je ruční aktualizace dat při změnách jízdních řádů. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že tyto jízdní řády nepostihují krátkodobé změny v dopravě, např. během stavebních rekonstrukcí a uzavírek komunikací.

Aplikaci MHD v mobilu neprovozují PMDP, a.s., s dotazy na užití a vývoj aplikace se obracejte přímo na jejího tvůrce.