Přepravní kontrola

Přepravní kontrola a sankce za porušení přepravních podmínek

VÝŠE PŘIRÁŽEK
Platba černý pasažér šedý pasažér
do 15 let nad 15 let do 15 let nad 15 let
na místě 200 Kč 500 Kč 150 Kč 300 Kč
do 21 kalendářních dnů 300 Kč 700 Kč 250 Kč 600 Kč
do 40 kalendářních dnů 1 000 Kč 1 000 Kč
nad 40 kalendářních dnů 1 500 Kč 1 500 Kč
Přeprava živého zvířete bez platného jízdního dokladu 150 Kč

Pozn. černý pasažér = cestující bez platného jízdního dokladu; šedý pasažér = dojetí na časovou jízdenku s tolerancí 2 minuty


Pokladní hodiny:
Pondělí, Středa 9,00 – 17,00 hodin
Úterý, Čtvrtek, Pátek 7,30 – 15,00 hodin
Tel.: 378 037 474

Mapa:

Zobrazit místo Přepravní kontrola na větší mapě

 


Další informace:

  • za přepravu nebezpečných věcí, které jsou vyloučeny z přepravy, zaplatí cestující přirážku ve výši 1000,- Kč
  • cestující zaplatí přirážku ve výši 1000,- Kč v případě porušení přepravních podmínek a uhradí vzniklou škodu, kterou způsobil např. z nedbalosti, nebo v opilosti
  • od 16.07.2012 lze pohledávky z přepravní kontroly hradit i bezhotovostně prostřednictvím platební karty na pokladně oddělení přepravní kontroly (Plzeň, Denisovo nábřeží 12 – vchod z parkoviště ČSOB z Pařížské ulice).