Jednotlivé jízdné

Jednotlivé jízdné platné pro zónu 001 Plzeň (vnitřní zóna)

Druh jízdenky Dítě
6 - 15 let1
Student
15 - 26 let1
Dospělý

Důchodce2
do 70 let

nepřestupní

9 Kč 9 Kč

18 Kč 18 Kč 18 18 Kč 9 Kč
přestupní 30 min3   8  16  16 
přestupní 60 min3 10  20  20  10 
přestupní 180 min3 17  34  34  17 
přestupní 24 hod3 30  60  60  30 

SMS jízdenka 35 minutová (je přestupní)4

20 Kč  (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)

SMS jízdenka 24 hodinová (je přestupní)4

70   (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)
nepřestupní hrazené v hotovosti u řidiče 30 
zavazadlo mimo jízdní kolo 5
pes - ve výši zlevněné jízdenky6 8 Kč - 30 Kč

jízdní kolo - ve výši plnocenné jízdenky 5

16  - 30 

Jednotlivé jízdné platné ve vozech PMDP pro vnější zóny (V)

druh jízdenky

Dítě
6 - 15 let1

Student
15 - 26 let1
Dospělý Důchodce2
do 70 let
nepřestupní 4 kč 8 Kč 8 8 Kč 4 kč
přestupní 30 min3
přestupní 60 min3 10  10 
přestupní 180 min3 16  16 
přestupní 24 hod3 15  30  30  15 
nepřestupní hrazené v hotovosti u řidiče 20 

SMS jízdenka 35 minutová (je přestupní)4

10    (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)

Jednotlivé jízdné platné ve vozech PMDP pro vnitřní a vnější zóny (P+V)

druh jízdenky

Dítě
6 - 15 let1

Student
15 - 26 let1
Dospělý Důchodce2
do 70 let
přestupní 30 min3 12  24  24  12 
přestupní 60 min3 15 30 30 15
přestupní 180 min3 25  50  50  25 
přestupní 24 hod3 45 90 90 45

SMS jízdenka 65 minutová (je přestupní)4

38 Kč (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)

Pozn.: 30 minutová přestupní jízdenka z Cardmanu platí bez přestupu až do cílové zastávky. To znamená, že pokud cestující nepřestoupí, platí mu jízdenka po celou dobu jízdy, i kdyby cesta trvala déle. V případě, že bude přestupovat, je platnost jízdenky 30 minut.

1 Rozhodující je den 15., resp. 26. narozenin.

2 Zlevněné jízdné může využít pouze držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné (nárok na zlevněné jízdné bude cestujícímu nahrán v  Zákaznickém centru PMDP, a.s., po předložení rozhodnutí o starobním důchodu nebo rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu 3. stupně).

3 Nákup je možný prostřednictvím:

Na každou zakoupenou jízdenku přes mobilní aplikaci Moje Plzeňská jízdenka je do 31. 12. 2018 poskytnuta sleva 5 Kč (pokud je cena jízdenky vyšší než poskytnutá sleva).

Důležité upozornění k bankovním kartám: Protože systém nedokáže předjímat, kolik jízdenek cestující zakoupí, je při prvním nákupu na bankovním účtu cestujícího ‚předautorizována‘ (zablokována) částka ve výši 1 Kč. Tato částka ale zůstává na účtu cestujícího až do řádného zúčtování jízdenek např. jako nezaúčtovaná transakce. Finální zúčtování pak probíhá dle skutečně realizovaných nákupů. Více k bankovním kartám naleznete zde.

4 Cena vystavení duplikátu SMS jízdenky činí 3 Kč. Duplikát obdržíte po zaslání SMS zprávy ve tvaru PMDPD na číslo 9000603.

5 Viz tarif a přepravní podmínky. Jízdní kola je dovoleno přepravovat jako spoluzavazadlo pouze o víkendech a státních svátcích.

Viz tarif a přepravní podmínky.

Ceny jsou uvedené včetně první snížené sazby DPH.