Jednotlivé jízdné

Jednotlivé jízdné platné pro zónu 001 Plzeň (vnitřní zóna)

Druh jízdenky Dítě
6 - 15 let1
Student
15 - 26 let1
Dospělý

Důchodce2
do 70 let

nepřestupní

9 Kč9Kč

18 Kč18Kč 18 18Kč 9Kč
přestupní 30 min3   8  16  16 
přestupní 60 min3 10  20  20  10 
přestupní 180 min3 17  34  34  17 
přestupní 24 hod3 30  60  60  30 
přestupní 24 hod - papírová4 35  70  70  35 

SMS jízdenka 35 minutová (je přestupní)5

20 Kč  (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)

SMS jízdenka 24 hodinová (je přestupní)5

70   (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)

SMS jízdenka 65 minutová (je přestupní) - platná ve vnitřní a vnější zóně5

38   (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)
nepřestupní hrazené v hotovosti u řidiče 30 
zavazadlo mimo jízdní kolo 6
pes - ve výši zlevněné jízdenky7 8 Kč - 30 Kč

jízdní kolo - ve výši plnocenné jízdenky 6

16  - 30 

Jednotlivé jízdné platné ve vozech PMDP pro vnější zóny (V)

druh jízdenky

Dítě
6 - 15 let1

Student
15 - 26 let1
Dospělý Důchodce2
do 70 let
nepřestupní 4Kč 8Kč 8 8Kč 4Kč
přestupní 30 min3
přestupní 60 min3 10  10 
přestupní 180 min3 16  16 
přestupní 24 hod3 15  30  30  15 
nepřestupní hrazené v hotovosti u řidiče 20 

SMS jízdenka 35 minutová (je přestupní)5

10    (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)

SMS jízdenka 65 minutová (je přestupní) - platná ve vnitřní a vnější zóně5

38 Kč  (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)

Pozn.: 30 minutová přestupní jízdenka z Cardmanu platí bez přestupu až do cílové zastávky. To znamená, že pokud cestující nepřestoupí, platí mu jízdenka po celou dobu jízdy, i kdyby cesta trvala déle. V případě, že bude přestupovat, je platnost jízdenky 30 minut.

1 Rozhodující je den 15., resp. 26. narozenin.

2 Zlevněné jízdné může využít pouze držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné (nárok na zlevněné jízdné bude cestujícímu nahrán v  Zákaznickém centru PMDP, a.s., po předložení rozhodnutí o starobním důchodu nebo rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu 3. stupně).

3 Nákup je možný prostřednictvím:

Na každou zakoupenou jízdenku přes mobilní aplikaci Moje Plzeňská jízdenka je do 31. 3. 2018 poskytnuta sleva 5 Kč (pokud je cena jízdenky vyšší než poskytnutá sleva).

Důležité upozornění k bankovním kartám: Protože systém nedokáže předjímat, kolik jízdenek cestující zakoupí, je při prvním nákupu na bankovním účtu cestujícího ‚předautorizována‘ (zablokována) částka ve výši 1 Kč. Tato částka ale zůstává na účtu cestujícího až do řádného zúčtování jízdenek např. jako nezaúčtovaná transakce. Finální zúčtování pak probíhá dle skutečně realizovaných nákupů. Více k bankovním kartám neleznete zde.

4 Cestující je povinen před jízdou jízdenku vyplnit a vlepit dle návodu. Není dovoleno údaje platnosti přepisovat ani pozměňovat, jinak je jízdenka neplatná.

5 Cena vystavení duplikátu SMS jízdenky činí 3 Kč. Duplikát obdržíte po zaslání SMS zprávy ve tvaru PMDPD na číslo 9000603.

6 Viz tarif a přepravní podmínky. Jízdní kola je dovoleno přepravovat jako spoluzavazadlo pouze o víkendech a státních svátcích.

7 Viz tarif a přepravní podmínky.

Ceny jsou uvedené včetně první snížené sazby DPH.