Slevy z jízdného

Jízdné zdarma

Nárok na jízdné zdarma mají:

 1. děti do 6 let (do dosažení 6 let),
 2. držitelé průkazu ZTP,
 3. držitelé průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
 4. osoby, o nichž tak stanoví zákon,
 5. držitelé karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, kteří jsou občany ČR a dosáhli věku aspoň 70 let, nebo držitelé karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, kteří mají trvalý pobyt v ČR a dosáhli věku aspoň 70 let,
 6. držitelé karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, kteří jsou držiteli Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského,
 7. strážníci Městské policie Plzeň ve stejnokroji.

Pozn.: podrobné informace pro pro cestující nad 70 let naleznete ZDE


Zlevněné jednotlivé jízdné

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné mají:

 1. děti od 6 do 15 let (do dosažení 15 let),
 2. rodič doprovázející alespoň jedno dítě ve věku do 6 let,
 3. držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné.

Zlevněné předplatné jízdné

Nárok na zlevněné předplatné jízdné (ve výši 50%) mají:

 1. žáci1 a studenti2 od 15 do 26 let (do dosažení 26 let),
 2. občané ČR do 70 let nebo osoby s trvalým pobytem v ČR do 70 let, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

Od 1. 1. 2018 mají nárok na zlevněné předplatné jízdné (ve výši 50%) dále také osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek a váleční veteráni.

Nárok na zlevněné předplatné jízdné (ve výši 37,5%) mají děti od 6 do 15 let (do dosažení 15 let) do 31. 12. 2017.

Nárok na zlevněné předplatné jízdné (ve výši 25%) mají děti od 6 do 15 let (do dosažení 15 let) od 1. 1. 2018.


1 Žákem se rozumí žák základních a středních škol zřízených podle zákona č.561/2004 Sb.

2 Studentem se rozumí žák středních škol starší 15 let a student vysoké školy zřízené podle zákona č.111/98 Sb.