Slevy z jízdného

Jízdné zdarma

Nárok na jízdné zdarma mají:

 1. děti do 6 let (do dosažení 6 let),
 2. děti od 6 do 15 let, pokud mají nárok aktivovaný na kartě registrované (evidované) v systému Plzeňská karta (pouze v zóně "P"),
 3. držitelé průkazu ZTP,
 4. držitelé průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
 5. osoby, o nichž tak stanoví zákon,
 6. držitelé karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, kteří dosáhli věku aspoň 70 let a mají tento nárok na kartě aktivovaný,
 7. držitelé karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, kteří jsou držiteli Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského a mají tento nárok na kartě aktivovaný,
 8. strážníci Městské policie Plzeň ve stejnokroji.

Pozn.: podrobné informace pro cestující nad 70 let naleznete ZDE


Zlevněné jednotlivé jízdné

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné v zóně "P" mají:

 1. děti od 6 do 15 let (do dosažení 15 let), které nemají aktivovaný nárok na bezplatnou přepravu na Plzeňské kartě (50%)
 2. rodič doprovázející alespoň jedno dítě ve věku do 6 let (50%),
 3. držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné (50%).

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné v zóně "V" mají:

 1. cestující ve věku od 6 do 18 let (75%),
 2. žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (75%),
 3. držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné (50%),
 4. cestující starší 65 let (75%).

Podmínky pro uplatnění slev - viz Smluvní přepravní podmínky nebo Tarifní zásady (záložka Informace o přepravě).

Zlevněné předplatné jízdné

Nárok na zlevněné předplatné jízdné v zóně "P" (ve výši 50%) mají:

 1. Studenti1 od 15 do 26 let (do dosažení 26 let),
 2. osoby do 70 let pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.
 3. osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek a váleční veteráni.

Student dokladuje trvání denní formy vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, či studium na vysoké škole zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí, respektive nároku na slevu.

Nárok na zlevněné předplatné jízdné v zóně "V" mají:

 1. cestující ve věku od 6 do 18 let (75%),
 2. žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (75%),
 3. cestující starší 65 let (75%),
 4. osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek a váleční veteráni (50%).

Podmínky pro uplatnění slev - viz Smluvní přepravní podmínky nebo Tarifní zásady (záložka Informace o přepravě).