Vstupenka jako jízdenka

Vstupenka jako jízdenka platí

1 hodinu před začátkem zápasu (představení)
a
1 hodinu po skončení zápasu (představení)

u těchto partnerů:
 

HC Škoda Plzeň Divadlo Alfa
hc-skoda-plzen divadlo-alfa
(platí pro sezónu 2016/2017) (platí pro sezónu 2015/2016)