Dobíjení na bankomatech České spořitelny bude možné i nadále

11. 9. 2018

Po řadě jednání a díky vstřícnosti se podařilo dosáhnout kompromisu, který vyústil ke zpětvzetí výpovědi a zajistil pokračování vzájemné spolupráce s Českou spořitelnou.

Od začátku září běží smlouva nová, díky které bude možné dobíjení Plzeňské karty na bankomatech České spořitelny minimálně do konce srpna 2023.

Seznam všech bankomatů České spořitelny, na kterých je možné dobíjení Plzeňské karty.

zpět ...