Pokračuje výměna Plzeňských karet

20. 5. 2016

Výměna karet je rozložena do více let a je prováděna v dávkách podle pořadových čísel karet, a to od nejnižšího čísla PK. Na každou číselnou řadu jsou vyhrazeny 2 měsíce.

Žádost lze podat na obou Zákaznických centrech PMDP (vyzvednutí Plzeňské karty je možné pouze na Denisově nábřeží).

Zákaznické centrum PMDP Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň
Zákaznické centrum PMDP Klatovská třída 12, Plzeň

Prostřednictvím Úřadu bez čekání si můžete rezervovat datum a čas, během kterého budete přednostně obslouženi na Zákaznickém centru PMDP na Denisově nábřeží.

 

Čísla Plzeňských karet určená k výměně (další budou postupně zveřejňována):
 

Termín výměny - rok 2017 čísla PK
leden - únor 95 000 až 99 999
únor - březen 95 000 až 109 999
březen - duben 100 000 až 114 999
duben - květen 105 000 až 119 999
květen - červen 110 000 až 124 999

 

Co potřebuji k podání žádosti?

  • Žádost o výměnu Plzeňské karty (k dispozici na Zákaznických centrech PMDP, vybraných pobočkách České spořitelny nebo ke stažení zde) pozn. Upozorňujeme, že prohlížeč Mozilla Firefox neumožňuje práci s formuláři, tzn. je třeba formulář napřed uložit do počítače a až pak jej lze editovat.
  • Aktuální fotografii (možnost pořízení fotografie na místě)
  • Občanský průkaz nebo cestovní pas
  • 170 Kč

U dětí do 15 let žádá o PK zákonný zástupce, který musí mít dítě zapsané v občanském průkazu nebo předložit rodný list dítěte.
V případě podání žádosti nebo vyzvednutí nové Plzeňské karty třetí osobou je nezbytné předložit ověřenou plnou moc.
Nová Plzeňská karta je připravena do 20 pracovních dnů a zatím není možné vydání nové PK na počkání.

Co potřebuji k vyzvednutí nové PK?

  • Kontrolní útržek žádosti o výměnu
  • Původní (starou) Plzeňskou kartu
  • Občanský průkaz nebo cestovní pas

      U dětí do 15 let:

  • zákonný zástupce, který podával žádost – stačí občanský průkaz
  • zákonný zástupce, který nepodával žádost – občanský průkaz, ve kterém je dítě zapsáno nebo rodný list dítěte
  • kontrolní útržek žádosti o výměnu

 

Nová Plzeňská karta se vydává na 5 let od data vydání a již na ní bude uvedeno datum platnosti.

zpět ...