Výměna Plzeňských karet v roce 2018

29. 1. 2018

I v letošním roce pokračují plánované výměny Plzeňských karet. Podívejte se, kterých čísel se výměna aktuálně týká, kde o novou kartu můžete zažádat a co k podání žádosti potřebujete.

Čísla Plzeňských karet určená k výměně (další budou postupně zveřejňována):

Období výměny Číslo Plzeňské karty
Leden – únor 150 000 až 154 999
Únor – březen 155 000 až 164 999
Březen – duben 165 000 až 169 999
Duben – květen 170 000 až 174 999
Květen – červen 175 000 až 179 999

Kde o výměnu zažádat?

Seznam míst, kde je možné podat žádost o výměnu či o úplně novou Plzeňskou kartu, naleznete zde.

Na Zákaznickém centru PMDP na Denisově nábřeží si můžete prostřednictvím Úřadu bez čekání rezervovat datum a čas, během kterého budete přednostně obslouženi.


Co potřebuji k podání žádosti?

  • Žádost o výměnu Plzeňské karty (k dispozici na výše zmíněných prodejních místech PMDP, nebo ke stažení na webových stránkách Plzeňské karty)
  • Aktuální fotografii (možnost pořízení fotografie na obou Zákaznických centrech a na ÚMO 4)
  • Občanský průkaz nebo cestovní pas
  • 170 Kč

U dětí do 15 let žádá o PK zákonný zástupce, který musí mít dítě zapsané v občanském průkazu nebo předložit rodný list dítěte.
V případě podání žádosti nebo vyzvednutí nové Plzeňské karty třetí osobou je nezbytné předložit ověřenou plnou moc.
 

Nová Plzeňská karta je připravena do 20 pracovních dnů a zatím není možné vydání nové PK na počkání.


Co potřebuji k vyzvednutí nové PK?

  • Kontrolní útržek žádosti o výměnu
  • Původní (starou) Plzeňskou kartu
  • Občanský průkaz nebo cestovní pas

U dětí do 15 let:

  • zákonný zástupce, který podával žádost – stačí občanský průkaz
  • zákonný zástupce, který nepodával žádost – občanský průkaz, ve kterém je dítě zapsáno nebo rodný list dítěte
  • kontrolní útržek žádosti o výměnu

Nová Plzeňská karta se vydává na 5 let od data vydání a již na ní bude uvedeno datum platnosti.

zpět ...