Změny v MHD pro cestující nad 70 let od 1. 1. 2016

13. 11. 2015

Od 1. 1. 2016 zaniká na základě rozhodnutí Rady města Plzně nárok na bezplatnou přepravu pro seniory nad 70 let pouze na základě předložení občanského průkazu. Nárok na bezplatnou přepravu bude vázán na Plzeňskou kartu s aktivovaným nárokem „bezplatný tarif“.

Senior nad 70 let, který nebude mít Plzeňskou kartu nebo na ní nebude mít nahraný „bezplatný tarif“, nemá nárok na bezplatnou přepravu a je nezbytné zakoupit plnocenné jízdné. Při přepravní kontrole se cestující nad 70 let bude
od 1. 1. 2016 prokazovat Plzeňskou kartou .

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ:

MÁM PLZEŇSKOU KARTU A NAHRANÝ „BEZPLATNÝ TARIF“

Vše pro mě zůstává beze změn a při kontrole se budu prokazovat Plzeňskou kartou.


MÁM PLZEŇSKOU KARTU, ALE NEMÁM NAHRANÝ „BEZPLATNÝ TARIF“

Dostavím se na Zákaznické centrum PMDP, kde mi na Plzeňskou kartu nahrají „bezplatný tarif“ nebo svouji Plzeňskou kartu svěřím někomu z mých blízkých. V tomto případě může s Plzeňskou kartou navštívit Zákaznické centrum kdokoli a bez plné moci.


MÁM „STAROU“ PLZEŇSKOU KARTU

V termínu pro mě určeném se dostavím na Zákaznické centrum PMDP, kde vyplním žádost o výměnu Plzeňské karty. Výměna karty je pro mě bezplatná včetně fotografie, kterou mi pořídí přímo na Zákaznickém centru PMDP.


MĚL JSEM PLZEŇSKOU KARTU, ALE ZTRATIL JSEM JI

V tomto případě si vyplním žádost o duplikát Plzeňské karty. Poplatek za vystavení duplikátu je 170 Kč a pořízení fotografie na Zákaznickém centru PMDP je za poplatek 25 Kč.


NIKDY JSEM PLZEŇSKOU KARTU NEMĚL

Vyplním si žádost o novou Plzeňskou kartu. Poplatek za vyřízení nové karty je 170 Kč. Pokud mám trvalé bydliště v Plzni, za novou kartu zaplatím jen 80 Kč. Poplatek za pořízení fotografie na Zákaznickém centru PMDP je 25 Kč.


 

CO POTŘEBUJI PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI A VYZVEDNUTÍ NOVÉ KARTY

Při podání žádosti a při vyzvednutí nové karty je nutné předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.

V případě podání žádosti nebo vyzvednutí nové Plzeňské karty třetí osobou je nezbytné předložit ověřenou plnou moc.

Žádost o novou Plzeňskou kartu nebo o výměnu Plzeňské karty je možné podat na Zákaznickém centru na Denisově nábřeží i na Klatovské třídě. Vyzvednutí nových karet je možné pouze na Denisově nábřeží.

VYHNĚTE SE FRONTÁM

Před plánovanou návštěvou Zákaznického centra na Denisově nábřeží doporučujeme rezervovat si datum a čas prostřednictvím internetových stránek www.uradbezcekani.cz. Budete tak na Zákaznickém centru PMDP na Denisově nábřeží přednostně obslouženi. Neodkládejte návštěvu Zákaznického centra na dobu kolem Vánoc. V období prosinec – leden je zde zvýšený počet zákazníků.

zpět ...