Správa společnosti

Generální ředitel

Mgr. Michal Kraus, MSc

DSC_4654

 

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva: Mgr. Roman Zarzycký

Místopředseda představenstva: Ing. Jiří Šneberger

Členové představenstva:

Libor Kojzar

Mgr. Michal Kraus, MSc

Ing. Václav Lacyk

Jan Marek

 

Dozorčí rada společnosti

Předsedkyně dozorčí rady: Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová

Místopředseda dozorčí rady: JUDr. Miloslav Maštera

Členové dozorčí rady:

Petra Chmelířová

Doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Tomáš Mráz, Dis

Robert Pašek

Ing. Stanislav Šec

Bc. Martin Vít, MPA

Mgr. David Zrostlík

 

Výbor pro audit

Ing. Ivana Pechmannová

Ing. Josef Nocar

Ing. Václav Zikmund