Správa společnosti

Generální ředitel

Mgr. Michal Kraus, MSc

DSC_4654

 

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva: Mgr. Roman Zarzycký

Místopředseda představenstva: Ing. Jiří Šneberger

Členové představenstva:

Libor Kojzar

Mgr. Michal Kraus, MSc

Ing. Václav Lacyk

Jan Marek

 

Dozorčí rada společnosti

Předsedkyně dozorčí rady: Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová

Místopředseda dozorčí rady: JUDr. Miloslav Maštera

Členové dozorčí rady:

Petra Chmelířová

Bc. Martin Vít, MPA

Tomáš Mráz, Dis

Robert Pašek

Mgr. David Zrostlík

 

Výbor pro audit

Ing. Ivana Pechmannová

Ing. Josef Nocar

Ing. Václav Zikmund