Strategie společnosti

Naším cílem, jemuž je podřízeno veškeré úsilí všech našich zaměstnanců, je nejen uspokojit všechny zákazníky, ale také si jejich důvěru udržet a své služby neustále zlepšovat.


Vedení společnosti přijalo závazek na zlepšení komplexních služeb pro stávající a případné nové zákazníky a přihlásilo se ke strategii „PMDP - aktivní partner“. Pro splnění tohoto strategického záměru je nutné budovat následující klíčové způsobilosti naší společnosti:

  1. Špičkové procesy a řízení – lépe než druzí zvládnout organizaci a řízení procesů potřebných pro spolehlivé zajištění MHD v nákladech nižších než konkurence
  2. Vztahy a strategická partnerství – schopnost budovat a udržet vztahy s městem Plzní, vytvářet společné projekty na podporu pozice PMDP,a.s a podpořit exkluzivitu v MHD
  3. Tým PMDP – firemní kultura – podporovat otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci, osobní a profesní rozvoj všech členů týmu PMDP a důsledně dodržovat  rovný a spravedlivý přístup ke všem
  4. Inovace – nové produkty a služby – tvorba vysoce prodejných inovací produktů a služeb, které zaujmou velké skupiny zákazníků a přinesou zcela nové hodnoty a standardy do MHD
  5. SPOLUTVŮRCE IDS – schopnost nabídnout a zrealizovat služby potřebné pro rozvoj a fungování IDS na nových kvalitativních parametrech (dispečink, billing, standardy, pružné jízdní řády,…)
  6. Zdroje a řízení rizik – zajištění dostatku zdrojů pro profinancování provozu a rozvojových záměrů firmy, zavedení systému řízení rizik
  7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - stále hledat možnosti prevence znečišťování ŽP a možnosti snižování spotřeb energií i dalších přírodních zdrojů
  8. LEGISLATIVA - dodržováním legislativy a jiných požadavků, ke kterým se organizace zavázala, vytvářet základní předpoklady pro poskytování kvalitních služeb s ohledem na ochranu životního prostředí

Jednotlivé dlouhodobé cíle jsou dále rozpracovány do konkrétních úkolů s určením odpovědností zaměstnanců společnosti a termínů splnění.

V Plzni 22. 2. 2013