Senior Expres

Od 1. 1. 2023 došlo ke změnám v provozování služby Senior expres.

Senior Expres je služba určená pro občany starší 70 let nebo pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P s trvalým bydlištěm v Plzni.

Objednání je možné v pracovní dny od 6:00 do 11:00 hodin na tel. č. 800 381 381.

Objednání jízdy je možné maximálně 7 dní předem a minimálně 1 den předem. Jízdy na sobotu a neděli se objednávají 9 dní předem.

Storno jízdy po 11:00 lze oznámit na telefonním čísle 727 803 189.


Ceník:

Nástupní sazba za každou přepravovanou osobu - 10 Kč

Cena za jednotlivou jízdu na území města Plzně (za osobu) - 40 Kč dospělý / 20 Kč děti od 6 do 18 let

Cena za 1 km za jízdu mimo území města Plzně (za vozidlo) - 20 Kč


Další důležité informace:

Maximální vzdálenost pro jízdu mimo území města Plzně je 20 km od hranice města.

Doprovod při převozu osob těžce zdravotně postižených (ZTP a ZTP/P) platí stejnou cenu jako držitel průkazky ZTP a ZTP/P.

Sazba za 1 km při jízdě mimo území města Plzně je účtována za km v celé trase přepravy, a to z místa nástupu do místa výstupu, a je stanovena na celé vozidlo. Pokud cestující nevyužije vozidlo mimo území města Plzně i pro jízdu zpět, rovná se výše jízdného dvojnásobku jízdného z místa nástupu do místa výstupu.

Jízdné bude hrazeno řidiči při jízdě na území města Plzně při nástupu, při jízdě mimo území města Plzně v místě výstupu (dle skutečně ujetých kilometrů a sazby za 1 km).

Objednáním služby občan bere na vědomí, že PMDP, a.s., resp. statutární město Plzeň, bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo ZTP, adresa bydliště a telefonní číslo, popř. email, a to pouze pro účely plnění přepravní smlouvy. Pro tento účel se souhlas subjektu údajů nevyžaduje. Bez uvedení a následného zpracování osobních údajů není možné službu Senior Expres poskytovat a užívat.

Veškeré informace ohledně zpracování osobních údajů a přístupu k nim jsou zveřejněny v souladu s čl. 13 GDPR na webových stránkách PMDP a města Plzeň.

Objednavatel je statutární město Plzeň se sídlem: náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň ,zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p.o. se sídlem Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň

Provozovatelem jsou Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň