Senior Expres

Upozornění: Z důvodu zvýšené poptávky po službě Senior Expres dochází do odvolání k omezení maximální délky přepravy mimo území města Plzeň na 30 km.

Senior Expres je služba určená pro občany starší 70 let nebo pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Díky Senior Expresu se můžete dostat k lékaři, na nákup nebo za přáteli za 30 Kč na území města Plzně. Tato služba je provozována PMDP, a.s., na základě objednávky Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Podmínkou využití služby je trvalé bydliště v Plzni.

Objednáním služby občan bere na vědomí, že PMDP, a.s., resp. statutární město Plzeň, bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo ZTP, adresa bydliště a telefonní číslo, popř. email, a to pouze pro účely plnění přepravní smlouvy. Pro tento účel se souhlas subjektu údajů nevyžaduje. Bez uvedení a následného zpracování osobních údajů není možné službu Senior Expres poskytovat a užívat.

Veškeré informace ohledně zpracování osobních údajů a přístupu k nim jsou zveřejněny v souladu s čl. 13 GDPR na webových stránkách PMDP a města Plzeň.

Objednat se můžete telefonicky v pracovní dny v čase od 6:00 do 22:00 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátky v čase od 6:00 do 15:00 hodin na čísle 800 381 381.