Od 1. 1. 2018 zajišťujeme provoz a údržbu světelného signalizačního zařízení v Plzni, tedy světelně řízených křižovatek a samostatných světelně řízených přechodů pro chodce.

Pro hlášení poruch kontaktujte prosím centrální pracoviště dopravní ústředny a městského kamerového systému na tel. čísle 378 037 052.