Časté dotazy

Proč mi nejde zakoupit SMS jízdenka?

Nejčastějším důvodem problémů se zakoupením SMS jízdenek je neaktivní služba Premium SMS. Ověřte si prosím aktivaci této služby u svého mobilního operátora.


Kdy se bude vyměňovat moje Plzeňská karta?

Výměna Plzeňských karet se týká pouze těch držitelů, kteří nemají na kartách vytištěnou dobu platnosti. Výměna karet je rozložena do více let a je prováděna v dávkách podle pořadových čísel karet, a to od nejnižšího čísla Plzeňské karty. Termín, ve kterém bude k výměně určena vaše Plzeňská karta, zjistíte po zadání čísla vaší karty na úvodní straně webu PMDP nebo na  www.plzenskakarta.cz.


Co dělat, když je ve voze bezdomovec?

V tomto případě je nejlepší, když upozorníte řidiče vozu, který se poté spojí s městskou policií, která může problémového občana vykázat z přepravy. Každý den vykazujeme z přepravy několik bezdomovců, ale i jiných problematických spoluobčanů (např. narkomanů).


Mohu cestovat MHD v Plzni s kolem nebo koloběžkou?

Ano, ale pouze o víkendech a státních svátcích.


Jaké jízdné platím za kolo nebo koloběžku?

Za kolo i koloběžku platíte plnocenné jízdné, uvedené v ceníku.


Mohu cestovat MHD v Plzni se psem?

Ano. Pokud je pes umístěn v bezpečně uzavřené, dole nepropustné schránce o rozměrech do (včetně) 25 x 40 x 60 cm, je přepravován ZDARMA. Pokud budete cestovat se zvířetem BEZ cestovního boxu v uvedené velikosti, bude nezbytné pro zvíře zakoupit poloviční jízdné. Cena závisí na druhu jízdenky (dle časové a tarifní platnosti).


Platím jízdné za kočárek?

Kočárek s dítětem je přepravován zdarma.Jak jsou pro cestující zajištěny vzájemné přestupy mezi jednotlivými spoji na linkách MHD v Plzni?

Navazující přestupy a proklady linek MHD jsou realizovány ve víkendovém provozu celodenně a v pracovních dnech v přepravním sedle a ve večerních hodinách, tedy v období provozu s delším provozním intervalem. V přepravních špičkách pracovních dnů nejsou tyto návaznosti a proklady linek ve většině případů zajištěny s ohledem na krátký provozní interval linek a zhoršenou průjezdnost centrální oblastí města.


Nefunguje Cardman (žlutý terminál odbavovacího systému ve voze)?

Cardman je odbavovací zařízení ve vozidle, u kterého si můžete zakoupit jízdenku pomocí Plzeňské karty nebo bezkontaktní bankovní karty (takový je označen příslušným symbolem). Zařízení je několikrát denně kontrolováno řidičem, přesto může dojít k nevyjetí jízdenky jak z důvodu poškození vandaly, tak z technických příčin. Co dělat v takovém případě, vysvětluje tento samostatný článek.


Může rodič využívat slevu na jízdném MHD?

Záleží na konkrétní situaci a na tom, jaké jízdné využíváte. Tarifní podmínky, platné od 1.1.2012, definují nárok na zlevněné jízdné (rozumí se tím jednotlivá zlevněná jízdenka přestupní nebo nepřestupní), který má rodič doprovázející alespoň jedno dítě do 6 let. Nárok na zlevněnou časovou předplatní jízdenku (rozumí se tím časový tarif nahraný na Plzeňské kartě) od 1. 1. 2012 zaniká.


Co je to přestupní jízdenka?

Jde o jízdenku, kterou je možné zakoupit v každém voze MHD ze samoobslužného terminálu Cardman a zaplatit elektronickou peněženkou Plzeňské karty, Plzeňské jízdenky nebo bezkontaktní bankovní karty.

Elektronickou peněženku těchto karet je možno opakovaně dobíjet.


Kdo si může přestupní jízdenku zakoupit?

Kdokoliv, kdo vlastní nabitou Plzeňskou kartu nebo Plzeňskou jízdenku, tedy ten, kdo na ní má nahranou elektronickou hotovost ve výši minimálně 4 Kč, což je cena nejlevnější přestupní jízdenky nebo držitel bezkontaktní bankovní karty.
 


Co je to Plzeňská jízdenka?

Jde o nepersonifikovanou podobu Plzeňské karty, která je vybavena elektronickou peněženkou a slouží výhradně k platbě za přestupní jízdenky ve vozech MHD.


Co dělat v případě ztráty případně poškození Plzeňské karty?

Svou Plzeňskou kartu můžete zablokovat telefonicky na infolince Plzeňské karty 378 035 959 a to pouze v případě, že jste si při podání žádosti uvedli kontrolní otázku a odpověď. Následně byste se měli dostavit do Zákaznického centra na Denisovo nábřeží a vyplnit žádost o vydání duplikátu (tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku).


Jakým způsobem si můžeme jízdenku ve voze zakoupit?

V každém voze jsou umístěny minimálně dva samoobslužné odbavovací přístroje, které cestujícímu s Plzeňskou kartou nebo bezkontaktní bankovní kartou (přístroj pro práci s bankovní kartou je označen příslušným symbolem) jízdenku vytisknou a z karty odečtou odpovídající částku.
V případě použití Plzeňské karty je možné si na těchto terminálech také zkontrolovat stav Plzeňské karty včetně zůstatku na elektronické peněžence a zakoupeného předplatného.


Jak budou cestovat ti, kteří Plzeňskou kartu ani Plzeňskou jízdenku nemají?

Cestující bez Plzeňské karty nebo Plzeňské jízdenky mají možnost:

  • zakoupit si jízdenku ve voze pomocí bankovní bezkontaktní karty u terminálu k tomu určeném a označeném příslušným symbolem
  • zakoupit si jízdenku prostřednictvím SMS (bližší informace jsou uvedeny na zastávkovém označníku nebo zde
  • zakoupit si papírové nepřestupní jízdenky v distribuční síti (zákaznická centra PMDP, novinové stánky...)
  • využít možnost doplňkového prodeje jízdenek u řidiče. 

Pro označení papírových nepřestupních jízdenek jsou ve vozech MHD umístěny mechanické označovací strojky.


Musejí mít Plzeňskou kartu i občané starší 70 let, kteří mají jízdné zdarma?

Od 1. 1. 2016 je pro bezplatnou přepravu nezbytné prokázat se Plzeňskou kartou, na které je nahraný tzv. "bezplatný tarif", který lze na Plzeňskou kartu nahrát v Zákaznickém centru PMDP.
V opačném případě je cestující povinen zakoupit si plnocenné jízdné.


Jak je to s potvrzením na slevu?

Potvrzení o nároku na slevu se řídí přepravními podmínkami, vydanými dopravcem - obecně platí, že předkládané potvrzení nesmí být starší jednoho měsíce.