Časté dotazy


Plzeňská karta

V případě ztráty můžete svou Plzeňskou kartu zablokovat telefonicky na infolince Plzeňské karty 371 655 600, a to pouze v případě, že jste si při podání žádosti uvedli kontrolní otázku a odpověď. Následně byste se měli dostavit do Zákaznického centra na Denisovo nábřeží a vyplnit žádost o vydání duplikátu (tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku). Pokud nemáte ve svém profilu uvedenou kontrolní otázku a odpověď pro ztotožnění zákazníka po telefonu, je nutné se co nejdříve osobně dostavit s průkazem totožnosti na zákaznické centrum a vypsat Žádost o zablokování/vydání duplikátu karty.

Jde o nepersonifikovanou podobu Plzeňské karty, která je vybavena elektronickou peněženkou a slouží výhradně k platbě za přestupní jízdenky ve vozech MHD. Nově je na Plzeňskou Mini také možné dobíjet přenosné předplatné, které je možné si předávat mezi osobami. V jednu chvíli na něj vždy smí cestovat pouze jedna osoba.

Platnost a tak i výměna karet s vyraženým datem platnosti jsou dány právě vyraženým datem platnosti. Doporučujeme žádat o výměnu karty nejpozději 30 dní před skončením platnosti (20 pracovních dnů trvá vyrobení nové karty).

Magistrát města Plzně má svůj systém pro fotografování žadatelů, který není kompatibilní se systémem využívaným pro správu Plzeňských karet. Pravidla jsou při pořizování průkazu totožnosti přísnější, než jsou potřeba pro Plzeňskou kartu, navíc výsledné fotografie jsou černobílé. Při pořízování Plzeňské karty Vám rádi fotografii pořídíme na místě za poplatek dle platného ceníku. Při výměně karty z důvodu uplynutí její platnosti, nebo pokud jste držitel 365 denního předplatného, máte pořízení fotografie bezplatně.

Plzeňskou kartu si může pořídit kdokoli bez ohledu na jeho státní příslušnost či místo bydliště. Při podání žádosti o kartu je však vždy nutné se prokázat průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k přechodném pobytu). Nejlépe předložit takový průkaz, ze kterého je patrná i adresa přechodného bydliště, není to však podmínka.

Na každé Plzeňské kartě (kromě původních karet orientovaných na šířku, které už však nejsou platné) je vyražená její platnost. Je důležité dostavit se na výměnu karty před datem uvedeným na kartě (doporučujeme 1 měsíc před). Pokud tuto podmínku splníte, dokážeme kartu načíst a můžeme případně po podání žádosti o výměnu prodloužit její platnost tak, aby po celou dobu čekání na výrobu nové karty (20 pracovních dnů), byla původní karta funkční. Pokud se však dostavíte po skončení platnost karty, není už možné její načtení a karta je nefunkční. V tom případě máte možnost uhrazení poplatku za standardní podání žádosti o výměnu karty, ale pak je nutné počítat s 30denním čekání na výrobu karty, přičemž původní karta je nefunkční (i pokud na ní máte nabité předplatné), nebo si připlatit příplatek dle aktuálního ceníku a nechat si vyrobit novou kartu hned na místě a začít ji okamžitě využívat.

Původní Plzeňské karty měly dle Obecných obchodních podmínek platnost 7 let. Z důvodu vysokého počtu vydaných karet a možných problémů při výměně karet, se platnosti karet prodlužovaly podle toho, kdy byla karta vydána, a jaké tedy měla výrobní číslo. Mohlo se tak stát, že nějaký držitel měl jednu a tu samou kartu platnou i více než 10 let. Nyní jsou však všechny karty tisknuty již s datem jejich platnosti, a ta byla z bezpečnostních důvodů stanovena na 5 let.

Tato podmínka byla stanovena na základě rozhodnutí zástupců města Plzně, které vydávání přívěsků finančně podporuje. Vydávání přívěsků pro prvňáčky, kteří nastupují do jedné ze škol spravovaných městem Plzeň, již funguje několik let. Pro podání žádosti je nutné sdělit, na jakou školu prvňáček nastupuje, a pokud rodiče mají k dispozici potvrzení o přijetí, při podání žádosti ho na přepážce předložit. Pro ty, kteří si o přívěsek v minulých letech nepožádali, i když jejich dítě do první třídy nastupovalo, jsme přidali možnost požádat si o přívěsek za poplatek dle aktuálního ceníku.

Od června 2023 si mohou o přívěsek zdarma požádat již také předškoláci, kteří sice dovršili 6 let, ale ještě do první třídy nenastupují.

Při podávání žádosti o novou kartu, výměnu z důvodu uplynutí platnosti nebo duplikát Plzeňské karty pro dítě do 15 let, je nutné vždy předložení dokladu, který dokazuje vztah zákonného zástupce a dítěte. To může být rodný list dítěte a OP zákonného zástupce, nebo OP dítěte a OP zákonného zástupce, pokud se shodují jejich příjmení a adresy trvalého bydliště.

Ano. Máme to takto nastaveno z bezpečnostních důvodů. Eventuálně se může jednat o úředně ověřenou kopii některého z dokladů (rodný list, apod.), případ např. elektronická verze občanského průkazu. Nemůžeme akceptovat prostě okopírované doklady nebo naskenované v mobilu, atd.

Pokud je původní karta při výdeji nové karty ještě aktivní a nepoškozená, bude na přepážce převedeno veškeré platné předplatné i zůstatek na elektronické peněžence. Pokud měl na původní kartě držitel i jiné aplikace, než jen na dopravu (např. přístup do knihovny, přístupy od zaměstnavatele, apod.), je nutné oznámit výměnu karty v příslušné instituci, která přístupy zadá na nové číslo karty.

Uživatelský účet pro pouhé dobíjení karty mít založený nemusíte. Pokud si ho však založíte, získáte přístup k dalším funkcionalitám, které se mohou hodit. Například budete znát platnost svého předplatného, platnost své Plzeňské karty, budete mít možnost nastavit si upozornění před blížícím se koncem platnosti předplatného, nebo při nízkém zůstatku na elektronické peněžence, a další vychytávky.


Virtuální karta

Uživatelský účet na VPK si můžete založit na počítači na webové stránce http://virtualnikarta.cz/. Pokud si chcete založit účet přes telefon, navštivte AppStore (pro držitele iPhonů) nebo GooglePlay (mobilní telefony s OS Android), stáhněte si aplikaci Virtuální Plzeňská karta a přímo v mobilní aplikaci si účet vytvořte.

Na počátku Vám bude stačit pro založení nepersonalizovaného účtu e-mail, který slouží jako uživatelské jméno a zvolení hesla k účtu. V tomto kroku můžete účet využívat k nákupu jednotlivých jízdenek nebo přenosného předplatného (není vázané na konkrétní osobu), které je však dražší než klasické přeplatného pro dospělou osobu.

Pokud chcete nabíjet klasické předplatné vázané na určitou dospělou osobu, je nutná personalizace účtu. Ta spočívá v pravdivém vyplnění povinných údajů - fotografie, jméno, příjmení, datum narození a adresa. Poté je Vám umožněno nabíjet předplatné na profil "dospělý". POZOR: Pro ověření údajů není nutná návštěva zákaznického centra, ale uživatel si sám zodpovídá za pravdivost a aktuálnost zadaných údajů! 

Přes Virtuální kartu je možné uplatňovat stejné slevy, jako přes klasickou Plzeňskou kartu. Je však nutné si v uživatelském účtu VK v záložce "Mé profily" zažádat o profil, na který máte nárok (dárce krve, student, důchodce, apod.) a poté se s potřebnými doklady dostavit na zákaznické centrum PMDP, kde si obsluha dle průkazu totožnosti ověří Vaše osobní údaje a slevu případně potvrdí. Pokud stejnou slevu již uplatňujete právě na klasické plastové Plzeňské kartě, není dokládání slevy znovu nutné, obsluha si v tomto případě jen ověří Vaši totožnost a slevu potvrdí.

Identifikátor může být buď bankovní karta nebo mobilní telefon. Je to prostředek, na který si budete jednotlivé jízdenky nebo předplatné nakupovat, a poté se prostřednictvím tohoto identifikátoru budete prokazovat při přepravní kontrole. Pokud si přejete přidat jako identifikátor mobilní telefon, stačí se z mobilní aplikace VK přihlásit do svého účtu na základě přihlašovacích údajů a tento mobilní telefon bude automaticky přiřazen jako identifikátor k Vašemu účtu. V případě potřeby přidání bankovní karty jako nového identifikátoru, klikněte ve svém účtu v záložce "Identifikátory" na tlačítko Registrovat novou kartu. Budete odkázáni na platební bránu, kam zadáte údaje o své bankovní kartě a z účtu Vám bude stržena ověřovací transakce 1,- Kč. Po tomto procesu bude Vaše bankovní karta sloužit jako platný identifikátor a můžete na ni kupovat předplatné a při přepravní kontrole se jí prokazovat.

Pokud jste si kdykoliv po založení účtu na VK změnil(a) nějaké osobní údaje, je vždy nutné dojít na přepážku zákaznického centra PMDP a nechat si s průkazem totožnosti účet ověřit, jinak změna nebude platná a budou platit vždy původně zadané údaje. Tento krok ověření účtu je nutný z bezpečnostních důvodů. Pokud se Váš účet nachází ve stavu "Ověřený", je vše v pořádku a můžete ho naplno využívat s údaji, které na účtu vidíte. Pokud je však ve stavu "Upravený" a nebyl proveden krok ověření účtu na přepážce zákaznického centra, případná přepravní kontrola uvidí původní údaje, které na účtu byly zadány před editací účtu, tedy v době, kdy byl ještě účet ve stavu "Ověřený", přičemž Vy na uživatelském účtu uvidíte již Vámi upravené údaje.


Jízdné

V každém voze jsou umístěny minimálně dva samoobslužné odbavovací přístroje, které cestujícímu s Plzeňskou kartou nebo bezkontaktní bankovní kartou jízdenku vytisknou a z karty odečtou odpovídající částku. Přístroj pro práci s bankovní kartou je označen příslušným symbolem, ve většině případů je umístěn u druhých dveří za řidičem.
V případě použití Plzeňské karty je možné si na těchto terminálech také zkontrolovat stav Plzeňské karty včetně zůstatku na elektronické peněžence a zakoupeného předplatného.

Jde o jízdenku, kterou je možné zakoupit v každém voze MHD ze samoobslužného terminálu Cardman a zaplatit elektronickou peněženkou Plzeňské karty, Plzeňské jízdenky, bezkontaktní bankovní karty, jakékoliv jiné partnerské karty nebo karet, které obsahují aplikaci Elektronická peněženka (permanentka FC Viktoria Plzeň, apod). Elektronickou peněženku těchto karet je možno opakovaně dobíjet.

Přestupní jsou také jízdenky zakoupené prostřednictvím mobilní aplikace Moje Plzeňská jízdenky, Virtuální Plzeňská karta nebo SMS jízdenka.

Cardman je odbavovací zařízení ve vozidle, u kterého si můžete zakoupit jízdenku pomocí Plzeňské karty nebo bezkontaktní bankovní karty (takový je označen příslušným symbolem). Zařízení je několikrát denně kontrolováno řidičem, přesto může dojít k nevyjetí jízdenky jak z důvodu poškození vandaly, tak z technických příčin. V takovém případě se, prosím, pokuste zakoupit jízdenku u jiného cardmenu ve voze a nefunkčnost nahlaste řidič. Odbavit se v takovém případě můžete i jiným způsobem (přes mobilní aplikaci Virtuální karta či SMS jízdenkou). V případě přepravní kontroly bude nefunkčnost cardmenu brána v potaz, ale důležité je se pokusit odbavit jiným způsobem. Stejně postupujte v případě funkčnosti cardmenu, ale nevydání zakoupené jízdenky, s tím rozdílem, že nevydanou jízdenku můžete reklamovat (přes webový formulář nebo v našich zákaznických centrech).

Jedná se o offlinové platby, a proto nemůže být částka zúčtována hned po nákupu. Systém nedokáže předjímat, kolik jízdenek cestující zakoupí. Při prvním nákupu je na vašem bankovním účtu proto předautorizována (zablokována) částka ve výši 1 Kč. Tato částka ale zůstává na vašem účtu až do řádného zúčtování jízdenek jako nezaúčtovaná transakce. Finální zúčtování pak probíhá dle skutečně realizovaných nákupů. Toto zúčtování transakcí probíhá vždy až 5. pracovní den po nákupu první nevyúčtované jízdenky.

Nejčastějším důvodem problémů se zakoupením SMS jízdenek je neaktivní služba Premium SMS. Ověřte si prosím aktivaci této služby u svého mobilního operátora. Výjimečně může být služba mimo provoz a SMS jízdenka tak nepřijde do 2 minut. V takovém případě reklamujte nedoručení jízdenky přes formulář na našem webu v sekci Kontakt - Reklamace SMS jízdenky.

Zákazníci s 365denním předplatným mají nárok na tyto slevy/výhody:
 
- přeprava jízdního kola zdarma (normálně plnocenná jízdenka)
- Plzeňská Mini za 170,- Kč (normálně 200,- Kč)
- přehledný účet k PK zdarma (normálně 150,- Kč)
- fotografie při výrobě duplikátu zdarma (normálně 25,- Kč)
- potvrzení žákovského průkazu zdarma (normálně 40,- Kč)
- 10% sleva na pronájem historického vozu

Ceny papírových jízdenek na zónu Plzeň se mění již od konce roku 2023. Pokud máte tedy na mysli papírové jízdenky s nominální hodnotou 11,- či 22,- Kč, jejichž nominální hodnota již není dle akutálně platného tarifu, tak tyto jízdenky je možné měnit do 28.2.2024. Stále je však možné kombinování více jízdenek, ale pouze za předpokladu, že celková částka bude ve výši alespoň jízdného dle platného tarifu s tím, že není možné kombinovat jízdenky na zónu "P" (Plzeň) a "V" (vnější zóny). Např. si tak můžete označit jízdenku v nominální hodnotě 22,- Kč a zároveň 11,- Kč a využít je jako jednu plnocennou jízdenku v aktuální nominální hodnotě 26,- Kč.

Pokud Vám karta při kupování jízdenky bankovní kartou ve voze nefunguje - cardmen hlásí hlášku Karta je blokovaná, Transakce zamítnuta kartou, apod., je nutné se okamžitě odbavit jiným způsobem (SMS jízdenka, mobilní aplikace Virtuální karta, atd.), případně na nejbližší stanici opustit vůz. V nejbližším možném termínu tuto skutečnost reklamujte u PMDP přes webový formulář nebo osobně v zákaznickém centru. Důvodů pro blokaci karty může být hned několik - nedostatek finančních prostředků na účtu, překročený limit, uplynulá platnost karty, nutná bezpečnostní transakce se zadáním PIN kódu, aj. Do 30 dnů Vám bude zasláno vyjádření o vyřízení reklamace, do té doby je nutné počítat s tím, že není možné se odbavit bankovní kartou a využívat jiný způsob odbavení. Reklamovanost neúspěšných transakcí bankovní kartou oproti úspěšným transakcím je v řádech tisícin procenta.


Slevy z jízdného a bezplatná přeprava

Osoby, které mají nárok na zlevněné jednotlivé nebo předplatné jízdné, včetně dokladů nutných k jejich čerpání, jsou určeny v aktuálním Tarifu vydaným dopravcem. Veškeré kategorie a jejich výši slevy a ceny jízdenek však najdete na našem webu v sekci Jízdné a poté Jednotlivé jízdné nebo Předplatné.

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné (rozumí se tím jednotlivá zlevněná jízdenka přestupní nebo nepřestupní) má osoba doprovázející alespoň jedno dítě do 6 let, a to jak v zóně Plzeň, tak i ve vnějších zónách.

Nárok na zlevněnou časovou předplatnou jízdenku (rozumí se tím časový tarif nahraný na Plzeňské kartě) mají osoby osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, pobírají-li peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek k počátku platnosti časové předplatné jízdenky, nebo osoby na mateřské či rodičovské dovolené, jsou-li na mateřské či rodičovské dovolené k počátku platnosti časové předplatné jízdenky.

Sleva je poskytována na základě předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována po dobu 2 let od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené.

Ano, k přepravě cestujících nad 65 let na území města Plzně stačí doklad totožnosti (tedy i třeba občanský průkaz). I nadále je však možné prokazování bezplatné přepravy na základě Plzeňské/Virtuální karty.

Většina slevy je v celém Plzeňském kraji, včetně území města Plzně, vázána na Plzeňskou kartu. Tento systém je takto sjednocený, aby nedocházelo k dohadům při předkládání různých druhů potrvzení, a aby přepravní kontrola mohla probíhat plynule. Držitel 365denního předplatného v kategorii "Důchodce do 65 let" pak má výměnu karty z důvodu uplynutí platnosti bezplatně. Senior od 65 let cestuje bezplatně jen na občanský průkaz.

Slevy na jízdné mohou využívat i cizinci. Je k tomu nutné předložit potvrzení o pobírání slevy (potvrzení o studiu, apod.) včetně českého úředního překladu na přepážce zákaznického centra PMDP. Držitelé ZTP průkazu vydaného jiným než českým úřadem, musí pro slevu 50% na jízdné předložit potvrzení o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Délka a výše pobírání slevy bude v souladu s Tarifem vydávaným dopravcem.

Ano, od 1.4.2023 mohou mládež 15-18 let i studenti 18-26 let cestovat v celém Plzeňském kraji, tedy i na území města Plzně, se slevou 50% jak na předplatné, tak i na jednotlivé jízdenky. Podmínky uplatnění slev najdete ve Smluvních přepravních podmínkách IDPK, případně v Tarifu vydávaným dopravcem.


Přepravní kontrola

„Revizor na mě nesmí ani hrábnout!“ Tak s podobným názorem se lze setkat téměř pod každým příspěvkem na sociálních sítích, přičemž většinou je z klávesnice konfliktních přispěvatelů nebo prostě od lidí, kteří nemají dostatečné informace. Jak je to ve skutečnosti? Projdeme si krok po kroku povinnosti cestujícího, které předcházejí jeho zadržení, tedy tomu nejposlednějšímu z posledních nástrojů revizora.

1. Cestující se při přepravní kontrole musí prokázat platným jízdním dokladem

Tohle pravidlo je asi jasné (bohužel ne pro všechny). Pokud chcete cestovat, musíte mít jízdenku nebo předplatné.

2. Pokud cestující nemá jízdní doklad, pak je povinen uhradit přirážku k jízdnému nebo se prokázat dokladem totožnosti

Ano, revizorovi, i když není policista. Přeprava osob v městské hromadné dopravě se řídí zákonem o dráhách (tramvaje a trolejbusy) a zákonem o silniční dopravě (autobusy). Na základě obou těchto předpisů je cestující bez jízdního dokladu povinen uhradit přirážku (v maximální výši 1.500 Kč) na místě nebo se prokázat osobním dokladem. Přičemž aby to měl cestující jednodušší, všechna tato pravidla jsou vtělena do smluvních přepravních podmínek, se kterými souhlasí svým nástupem do vozu.

3. Pokud osobní doklad nemá, je černý pasažér povinen následovat revizora na nejbližší policejní stanici, případně setrvat na místě do příjezdu policie

Také tato povinnost je daná přímo výše uvedenými zákony a samozřejmě i smluvními přepravními podmínkami.

4. Pokud černý pasažér nesplní ani jednu z výše uvedených povinností a z místa odchází, může ho revizor zadržet

V tomto duchu rozhodl už v roce 2010 Nejvyšší správní soud. Totiž kdyby nemohl, nemuselo by povolání revizora vůbec existovat, neboť černí pasažéři by prostě jen odešli. Číšník, prodavač, taxikář, převozník, kadeřník, ti všichni mají právo zadržet zákazníka, který využije jejich služeb a snaží se prchnout bez placení, protože kdyby ne, musel by v každé takové provozovně stát jeden policista. Ostatně, pokud si na to troufnete, také vy můžete zadržet zloděje, který vám právě vybílil dům.


Podmínky přepravy

Cestující bez Plzeňské karty nebo Plzeňské jízdenky mají možnost:

  • zakoupit si jízdenku prostřednictvím mobilní aplikace Virtuální karta;
  • zakoupit si jízdenku ve voze pomocí bankovní bezkontaktní karty u terminálu k tomu určeném a označeném příslušným symbolem;
  • zakoupit si jízdenku prostřednictvím SMS (bližší informace jsou uvedeny na zastávkovém označníku nebo na našem webu;
  • zakoupit si papírové nepřestupní jízdenky v distribuční síti (zákaznická centra PMDP, novinové stánky...). 

Pro označení papírových nepřestupních jízdenek jsou ve vozech MHD umístěny mechanické označovací strojky.

Kočárek je přepravován zdarma, a to jak s dítětem, tak i bez něj. Kočárek však nesmí být evidentně využíván k přepravě věcí.

Ano. Pokud je pes umístěn v jakémkoliv zavazadle s nepropustným dnem, je přepravován ZDARMA. Pokud budete cestovat se zvířetem, které nebude umístěno v zavazadle, bude nezbytné pro zvíře zakoupit jízdenku dle platného Tarifu. Cena závisí na druhu jízdenky (dle časové a tarifní platnosti).

Ano, ale pouze o víkendech a státních svátcích, případně v pracovní dny pouze na určených linkách. Výše jízdenky za kolo či koloběžku je dána platným Tarifem.

Jízdní kola a koloběžky s elektrickým pohonem není dovoleno ve vozidlech přepravovat

Z důvodu bezpečnosti je nutné, aby cestující při nástupu do vozu s kočárkem dávali znamení řidiči zdvižením ruky. I při výstupu je potřeba dát řidiči znamení. Cestující s kočárkem musí řidiči signalizovat výstup z vozu stiskem tlačítka signalizace k řidiči (tlačítka „STOP“), nebo tlačítka s příslušným symbolem kočárku.

Mějte na paměti, že v každém vozidle je povoleno přepravovat současně dva kočárky. Řidič je oprávněn povolit přepravu i většího množství kočárků, ale je to čistě na jeho uvážení. Cestující s kočárkem jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při přepravě, umístit kočárek ve vyhrazeném prostoru a zajistit jej proti pohybu a převržení.


Doprava – provoz

Navazující přestupy a proklady linek MHD jsou realizovány ve víkendovém provozu celodenně a v pracovních dnech v přepravním sedle a ve večerních hodinách, tedy v období provozu s delším provozním intervalem. V přepravních špičkách pracovních dnů nejsou tyto návaznosti a proklady linek ve většině případů zajištěny s ohledem na krátký provozní interval linek a zhoršenou průjezdnost centrální oblastí města.

V tomto případě je nejlepší, když upozorníte řidiče vozu, který se poté spojí s městskou policií, která může problémového občana vykázat z přepravy. Každý den vykazujeme z přepravy několik bezdomovců, ale i jiných problematických spoluobčanů (např. narkomanů).

Přijede-li na zastávku spoj, který je oproti stanovenému jízdnímu řádu opožděn, zpravidla nebývá na vině řidič, ale velká hustota provozu na trase linky, dopravní nehoda či jiná mimořádnost.
Vlivem těchto anomálií může u frekventovaných linek nastat situace, kdy spoj přijede z pohledu cestujícího dříve, než by měl jet podle jízdního řádu. To je však způsobeno jeho výrazným zpožděním. Většinou jde o spoj natolik zpožděný, že jede v čase následných spojů. V mnoha případech se dá takový spoj poznat i podle toho, že je zaplněný lidmi více, než je obvyklé. Všechna vozidla MHD jsou monitorována dispečinkem a jejich výrazné nadjetí není možné. Máte-li tu možnost, podívejte se do aplikace Moje PMDP nebo na elektronický panel na zastávce, jaká jsou momentální zpoždění na lince.

Dle smluvních přepravních podmínek je povinností cestujících vyčkávat na přijíždějící spoj na zastávce, nikoliv mimo zastávku či dobíhat spoj až po jeho příjezdu, jelikož takové jednání může způsobovat nebezpečné a konfliktní situace při nastupování do vozidla a zpožďování spojů. V podstatě se dá říci, že kdyby řidič čekal na každé zastávce, tak by během trasy nasbíral příliš velké zpoždění. Řidiči rozhodně neujíždějí schválně, často se stane, že přibíhajícího člověka nemusí vidět v zrcátku, či nemají časový prostor na vyčkávání na zastávce, což samozřejmě neplatí pro garantované přestupy označené v jízdních řádech. Často se stává, a to zvláště v odpoledních hodinách, že lidé dobíhají spoj, který má již velké zpoždění vlivem dopravní situace ve městě. V tomto případě jede mimo pravidelný odjezd v jízdním řádu a řidič se snaží neprodleně odbavit a pokračovat v jízdě. To platí i pro tramvaje v sadech Pětatřicátníků, které sice stojí na nástupišti, ale již neotevřou dveře, jelikož vyčkávají na signál volno pro odjezd ze zastávky.

Může se stát, že je ve voze přetopeno, nebo naopak moc velká zima. Ve většině novějších vozů totiž řidič nenastavuje teplotu ani intenzitu topení/klimatizace, jelikož systém funguje automaticky. Pokud je však ve voze nedýchatelno či velká zima, je třeba upozornit řidiče, který má v kabině vlastní klimatizaci a topení, proto nevnímá teplotu ve zbytku vozu. Může se jednat o technickou závadu, kterou je potřeba vyřešit, aby se cestující ve voze cítili pohodlně.

Mějte na paměti, že tramvaj má před chodcem vždy přednost a to i na přechodu pro chodce. Dbejte proto na svou bezpečnost a vždy se pořádně rozhlédněte, než se rozhodnete přes koleje přejít. Tramvaj je mnohem větší a těžší, než osobní auto. Pokud jede tramvaj 40km/h, její brzdná dráha je až 56 metrů, což je až 7x více, než u osobního auta. Řidič může situaci vyhodnotit tak, že zatáhne za záchrannou brzdu, což sice zkrátí brzdnou dráhu tramvaje na 27 metrů, ale velkým rizikem při tomto manévru je prudké brždění, které způsobí popadání a případné poranění cestujících ve voze.


Ztráty a nálezy

Snad každému člověku se už stalo, že něco ztratil, nebo někde zapomněl. Pokud se vám to stane ve voze MHD, je velká pravděpodobnost, že vaše ztráta nebude trvalá. V případě, že ztracenou věc nalezne jiný cestující a neodnese si ji domů, může ji odevzdat řidiči, nebo věc najde sám řidič při pravidelné obchůzce vozu na každé konečné zastávce. Pokud ji nenalezne ani jiný cestující, ani řidič, ještě není vše ztraceno. Může ji nalézt uklízečka při uklízení vozu ve vozovnách. Ve všech těchto případech bude nalezená věc odnesena po směně do výpravny, kde bude předána výpravčímu a spolu s nálezním lístkem bude přepravena do 2 pracovních dnů na zákaznické centrum na Denisově nábřeží 12. Po předání na Zákaznické centrum je seznam ztrát a nálezů ihned aktualizován na webu PMDP, a. s., v záložce Informace o přepravě – Ztráty a nálezy. V pravidelných intervalech jsou všechny nálezy z vozů MHD předávány ze Zákaznického centra PMDP na ÚMO 3, kde je s nimi dále nakládáno.

To znamená, že pokud cestující ztratí nějakou věc, dříve než druhý pracovní den nemá význam se po nálezu shánět, jelikož se může nacházet kdekoliv na trase mezi řidičem a zákaznickým centrem. Výjimkou pak mohou být cenné věci jako kabelky, telefony, notebooky a podobně, kdy je při jejich ztrátě možné zatelefonovat na infolinku PMDP na čísle 371 655 600. Vždy je však nutné přesně identifikovat vůz (číslo vozu nebo přesný čas odjezdu z nějaké zastávky).

Aktuální seznam ztrát a nálezů tedy cestující vždy nalezne na webových stránkách PMDP, případně zatelefonováním na infolinku PMDP na čísle 371 655 600.

Ještě je nutno podotknout, že PMDP, a. s. neevidují a neskladují mokré či zapáchající nálezy, infekční materiál a věci podléhající rychlé zkáze, jako například potraviny, apod.


Reklamace

Při nefunkčnosti karty (zničení, ztrátě, případně uplynutí platnosti karty) není možné načtení zůstatku na elektronické peněžence a zůstatek tedy nemůže být převeden rovnou při výrobě nové karty. Jelikož je možné platit Plzeňskou kartou u spousty různých akceptovatelů (PMDP, ČSAD, ČD, FC Viktoria Plzeň, nápojové automaty, atd.), původní karta musí být blokována a po zablokování karty je nutné vyčkat 14 kalendářních dnů, což je termín, do kdy mají za povinnost všichni akceptovatelé zaslat vyúčtování plateb u jejich zařízení, a až poté je možné zjištění aktuálního zůstatku na čipové kartě. Celý tento proces včetně administrativy proto stanovujeme na 30 dnů od zablokování karty, případně vyrobení nové karty.

V Reklamačních řádu je v článku II., odstavci 2.1. uvedeno následující: "Reklamaci/stížnost může podat zákazník, který uplatňuje svá práva dle Reklamačního řádu, který prokáže, že mu příslušné právo náleží." Z toho vyplývá, že reklamaci může podat pouze držitel karty, pokud se jedná o reklamaci spojenou s Plzeňskou kartou (nabití, vybití, apod.). Reklamaci za dítě do 15 let vyřizuje zákonný zástupce po předložení rodného listu a svého OP, pokud v něm nemá dítě zapsané (případně OP dítěte a svůj OP, pokud se shoduje příjmení a bydlište dítěte i zákonného zástupce). Pokud by chtěla reklamaci podat jiná osoba, je nutné předložení úředně ověřené plné moci s podpisem zmocnitele.