Tipy pro snadné cestování MHD v Plzni

  • opatřete si před nástupem do vozidla jízdní doklad nebo si včas připravte Plzeňskou kartu či bezkontaktní bankovní kartu pro zakoupení jízdenky;
  • pro nástup i výstup z dopravního prostředku je nutné stisknout tlačítko samoobslužného otevírání dveří (ve většině vozů je zelené);
  • pro nástup v zastávce na znamení se stačí včas před příjezdem vozu nacházet na místě, ze kterého řidič čekajícího cestujícího jednoznačně uvidí; pro výstup z vozidla na zastávce na znamení stiskněte s předstihem tlačítko STOP nebo tlačítko pro otevírání dveří;
  • pro nástup s vozíčkem nebo kočárkem používejte jen k tomu určených dveří - jsou označeny symbolem vozíčku nebo kočárku;
  • před nástupem do vozidla s kočárkem, vozíkem, jízdním kolem, rozměrným zavazadlem nebo se psem je nutno předem informovat řidiče zdvižením ruky a vyčkat na souhlas nebo nesouhlas řidiče;
  • v autobusech a trolejbusech slouží přední dveře především pro nástup zdravotně handicapovaných cestujících;
  • jízdní kola a koloběžky je dovoleno přepravovat jako spoluzavazadlo pouze o víkendech a státních svátcích, případně v pracovní dny, ale pouze na určených linkách; přepravovat elektrické koloběžky či kola je zakázáno;
    • aktuální seznam linek, kde je povoleno přepravovat kola i o pracovních dnech: 1/2.

Tarif na území města Plzně platný od 1. 1. 2024

Tarif a tarifní zásady platné od 1. 4. 2023 (vozy PMDP mimo zónu 001 Plzeň)

Smluvní přepravní podmínky platné od 1. 1. 2024