Přepravní podmínky

Tipy pro snadné cestování MHD v Plzni

  • opatřete si před nástupem do vozidla jízdní doklad nebo si včas připravte Plzeňskou kartu či bezkontaktní bankovní kartu pro zakoupení jízdenky;
  • pro nástup i výstup z dopravního prostředku je nutné stisknout tlačítko samoobslužného otevírání dveří (ve většině vozů je zelené);
  • pro nástup v zastávce na znamení se stačí včas před příjezdem vozu nacházet na místě, ze kterého řidič čekajícího cestujícího jednoznačně uvidí; pro výstup z vozidla na zastávce na znamení stiskněte s předstihem tlačítko STOP;
  • pro nástup s vozíčkem, kočárkem nebo se psem používejte jen k tomu určených dveří - jsou označeny symbolem vozíčku, kočárku nebo psa;
  • před nástupem do vozidla s kočárkem, vozíkem, jízdním kolem, rozměrným zavazadlem nebo se psem je nutno předem informovat řidiče zdvižením ruky a vyčkat na souhlas nebo nesouhlas řidiče;
  • jízdní kola a koloběžky je dovoleno přepravovat jako spoluzavazadlo pouze o víkendech a státních svátcích;
  • v autobusech a trolejbusech slouží přední dveře především pro nástup zdravotně handicapovaných cestujících.

Tarif na území města Plzně platný od 1. 1. 2023

Tarifní zásady platné od 1. 4. 2022 (vozy PMDP mimo zónu 001 Plzeň)

Smluvní přepravní podmínky platné od 1. 1. 2023