Přepravní podmínky

Tipy pro snadné cestování MHD v Plzni

  • opatřete si před nástupem do vozidla jízdní doklad nebo si včas připravte Plzeňskou kartu pro zakoupení jízdenky
  • jízdenka zakoupená u řidiče je cenově znevýhodněna a prodlužuje dobu odbavení v zastávce
  • pro nástup i výstup z dopravního prostředku je nutné stisknout tlačítko samoobslužného otevírání dveří (ve většině vozů je zelené)
  • pro nástup v zastávce na znamení je nutné dát včas viditelné znamení řidiči paží, pro výstup z vozidla stiskem tlačítka STOP
  • pro nástup s vozíčkem, kočárkem nebo se psem používejte jen k tomu určených dveří - jsou označeny symbolem vozíčku, kočárku nebo psa
  • před nástupem do vozidla s kočárkem, vozíkem, jízdním kolem, rozměrným zavazadlem nebo se psem je nutno předem informovat řidiče zdvižením ruky a vyčkat na souhlas nebo nesouhlas řidiče
  • jízdní kola a koloběžky je dovoleno přepravovat jako spoluzavazadlo pouze o víkendech a státních svátcích
  • v autobusech a trolejbusech slouží přední dveře především pro nástup zdravotně handicapovaných cestujících nebo v případě, kdy cestující hodlá zakoupit jízdenku u řidiče

 

Tarifní zásady platné od 1. 7. 2020

Smluvní přepravní podmínky platné od 1. 7. 2020