Částečná uzavírka Rokycanské ulice - změny na lince 11, přeložení zastávky "U Václava" od 30. 7. 2021 do cca konce září 2021

Částečná uzavírka Rokycanské ulice – odklon linky 11, přeložení zastávky "U Václava"

Ve vazbě na stavební práce na Rokycanské ulici (resp. uzavírku jízdních pruhů směr Plzeň a převedení dopravy do protisměrné části komunikace) pojede linka 11 od 29. 7. 2021 do cca konce září dle upravených jízdních řádů.

Z důvodu prodloužení jízdní doby po objízdné trase budou trolejbusy linky 11 odjíždět ze zastávek „Ústřední hřbitov“ a „U Václava“ o cca 2 - 4 minuty dříve oproti stávajícím jízdním řádům.

Zastávka „U Václava“ bude pro linku 11 přeložena od 30. 7. 2021 do cca konce září na střední dělící pruh na provizorní nástupiště. Od stávající zastávky na náhradní nástupiště bude zhotovitelem vybudován vyznačený koridor procházející staveništěm.

zpět ...