Dlouhodobá výluka Koterovská od 4. 3. 2024 – linky 1 a 2

Od 4. 3. 2024 bude zahájena dlouhodobá výluka v Koterovské ulici – rekonstrukce tramvajové trati, inženýrských sítí a povrchů.

Dojde ke změně v trasování linek 1 a 2 v oblasti Slovan.

výluka Koterovská

Tramvaje linky 1 budou z Bolevce zkráceny na Mikulášské náměstí. Linka bude v provozu v trase Bolevec – Mikulášské náměstí a zpět.

Tramvaje linky 2 budou jezdit v trase Skvrňany – Mikulášské náměstí – Slovany – Světovar – Radnice Slovany. Část spojů ve večerních hodinách po 21:00 bude ukončena v obratišti Světovar.

Z důvodu úplné uzavírky Koterovské ulice nebude doprava v úseku U Duhy – Nám. Generála Píky zajištěna.

 

Trasy autobusových a trolejbusové linky beze změn.

zpět ...