Dlouhodobá výluka ve Zbrojnické ulici od 21. 5. 2024 - linky 1, 2

Od 21. 5. 2024 bude zahájena dlouhodobá výluka a rekonstrukce tramvajové trati ve Zbrojnické ulici.

Tramvajová zastávka Náměstí Republiky (směr Slovany) není po dobu výluky tramvajovými linkami obsluhována.

výluka Zbrojnická a Koterovská

Provoz tramvajové linky 1 bude po dobu výluky nahrazen tramvajovou linkou 1/2 v trase Bolevec – Skvrňany.

V sadech Pětatřicátníků budou tramvaje linky 1/2 odbavovat v zastávkách:

Jízdecká (směr Skvrňany)

Sady Pětatřicátníků (směr Bolevec)

Provoz tramvajové linky 2 zůstává zachován v úseku Radnice Slovany – Slovany – Světovar – Anglické nábřeží – Hlavní pošta a zpět (stále probíhající výluka v Koterovské ulici).

Linka neobsluhuje zastávku Náměstí Republiky v Pražské ulici.

Zastávka Hlavní pošta v Solní ulici přesunuta o blok blíže k náměstí Republiky.

O přepravní špičce část spojů ukončena na Anglickém nábřeží.

Provoz tramvajové linky 4 v hlavní trase Univerzita – Košutka beze změn, dochází k drobným úpravám jízdních řádů.

 

Po vzájemném přestupu mezi linkami 2 a 1/2 platí jízdenka označená na opačném konci.

zpět ...