Přeložení zastávek linky 12 "Zátiší" (oba směry) od 20. 7. 2021

Přeložení zastávek „Zátiší“

Z důvodu stavebních prací na Domažlické ulici dojde od 20. 7. 2021 do ukončení prací k přeložení zastávek „Zátiší“ (oba směry).

 

Zastávka „Zátiší“ (směr Nová Hospoda) bude pro linku 12 přeložena o cca 160m zpět na provizorní nástupiště.

Zastávka „Zátiší“ (směr centrum) bude pro linku 12 přeložena o cca 140m dopředu na provizorní nástupiště.

zpět ...