Přeložení zastávky "Čechurov" (směr centrum) pro linky 10, 13, 23, N2, N5 od 14. 11. 2022 od 04:30 hod.

Z důvodu stavebních prací na Nepomucké ulici dojde od 14. 11. 2022 od 4:30 hod. do ukončení prací k přeložení zastávky „Čechurov“ (směr centrum).

Zastávka „Čechurov“ (směr centrum) bude pro linky 10, 13, 23, N2, N5 přeložena o cca 80m dopředu na náhradní nástupiště.

zpět ...