Přeložení zastávky "Náves Radčice" (směr Malesice) pro linky 11, 24, 25 od 29. 6. 2024 do 17. 7. 2024

Z důvodu stavebních prací v Radčicích dojde od 29. 6. 2024 do 17. 7. 2024 k přeložení zastávky „Náves Radčice“ (směr Malesice).

Zastávka „Náves Radčice“ (směr Malesice) bude pro linky 11, 24 a 25 přeložena o cca 60m dopředu.

 

Od 18. 7. 2024 bude zastávka navrácena na původní místo.

zpět ...