Přeložení zastávky "Pietas" (směr centrum) pro linku 11 od 22. 8. 2022

Z důvodu stavebních prací na Rokycanské ulici dojde od 22. 8. 2022 do ukončení prací k přeložení zastávky „Pietas“ (směr centrum).

Zastávka Pietas“ (směr centrum) bude pro linku 11 přeložena o cca 100m zpět na náhradní nástupiště.

zpět ...