Přeložení zastávky "Samaritská" od 14. 2. 2022

Z důvodu stavebních prací ve Zborovské ulici dojde od 14. 2. 2022 do ukončení prací k přeložení zastávky „Samaritská“.

Zastávka „Samaritská“ bude pro linky 10, 13 a 14 přeložena o cca 150m zpět.

zpět ...