Přeložení zastávky "Těšínská" (směr centrum) pro linky 13, 16, 17 od 13. 7. do 14. 8. 2022

Z důvodu stavebních prací v Těšínské ulici dojde od 13. 7. 2022 do 14. 8. 2022 k přeložení zastávky „Těšínská“ (směr centrum).

 

Zastávka „Těšínská“ (směr centrum) bude pro linky 13, 16, 17 přeložena o cca 50m dopředu na provizorní nástupiště.

 

zpět ...