Přeložení zastávky "Tyršův most" (směr Bory) pro linky 14, 23, 32 od 9. 5. 2022

Z důvodu stavebních prací v ulici E. Beneše dojde od 9. 5. 2022 do ukončení prací k přeložení zastávky „Tyršův most“ (směr Bory).

Pro linku 14 jedoucí na Bory bude zastávka přeložena do Zborovské ulice na provizorní nástupiště vybudované před křižovatkou se Šípkovou ulicí.

Pro linky 23 a 32 jedoucí na Bory bude zastávka přeložena na chodník na Tyršův most.

Přeložené zastávky Tyršův most

zpět ...