Přeložení zastávky "U Duhy" (směr centrum) od 26. 4. 2021

Z důvodu stavebních prací na Koterovské ulici dojde od 26. 4. 2021 do ukončení prací k přeložení zastávky „U Duhy“ (směr centrum). Zastávka bude pro linku 12 přeložena o cca 65m dopředu na provizorní nástupiště.

zpět ...