Uzavírka křižovatky náměstí Republiky a Františkánské ulice od 1. 7. 2024 - změny linek 20, 33, 40, N1, N4

Z důvodu pokračující rekonstrukce Zbrojnické ulice, dojde od 1. 7. 2024 s plánovaným dokončením 30. 11. 2024 k uzavírce křižovatky náměstí Republiky, Zbrojnické a Františkánské ulice. Z tohoto důvodu dojde ke změnám tras linek 20, 33, 40, N1, N4 v centru města,

Linka 20 bude vedena obousměrně ve shodné trase, z ul. Malická, ul. Otýlie Beníškové, Rooseveltovým mostem, Rooseveltovou ul. na náměstí Republiky, které objede proti směru hodinových ručiček.

Konečná výstupní zastávka Náměstí Republiky bude na úrovni pasáže Slavia budovy bývalé České pojišťovny. Nástupní zastávka bude ve stálé zastávce linek 33, 40 Náměstí Republiky ve směru na Severní předměstí. Na objízdné trase bude linka 20 ve směru na Bílou Horu obsluhovat zastávky Náměstí Republiky a Otýlie Beníškové.

Zastávky Goethova, Mrakodrap, U Práce, Sady Pětatřicátníků budou zrušeny.

Linky 33, 40 budou ukončeny na náměstí Republiky. Konečná výstupní zastávka Náměstí Republiky bude na úrovni pasáže Slavia budovy bývalé České pojišťovny. Nástupní zastávka bude ve stálé zastávce obou linek Náměstí Republiky ve směru na Severní předměstí.

Linky N1, N4 budou od noci z 30. 6. na 1. 7. 2024 odkloněny z náměstí Republiky do trasy vypsané směrem na sever: Americká, Klatovská, sady Pětatřicátníků, most generála Pattona, rondel, kde se napojí na stálou trasu.

Zastávky Rondel v ul. O. Beníškové, Otýlie Beníškové a Náměstí Republiky budou zrušeny a nahrazeny zastávkami Rondel na sjezdové rampě z rondelu ve směru do sadů Pětatřicátníků a Sady Pětatřicátníků.

zpět ...