Uzavírka v Koterově ulice Na Hradčanech - změna linek 22, 51, zrušení linky 50 od 20. 9. 2021

Z důvodu pokračující výstavby kanalizace v Koterově a uzavírky ulice Na Hradčanech, dojde od 20. 9. 2021 na dobu cca 10 měsíců ke změně provozu linek 22, 50 a 51.

U linky 22 a spojů linky 51 končících v Koterově dojde ke změně umístění zastávek „Koterov“. Linka 50 bude zrušena a v úseku Starý Plzenec – NC Černice nahrazena linkou 51, která bude mezi Koterovem a Starým Plzencem odkloněna přes Ostrou Hůrku.

Zastávky „Koterov“ budou přeloženy na Koterovskou náves.

Spoje linky 51 do Starého Plzence budou pokračovat ze zastávky „Koterov“ obousměrně Píseckou ulicí přes zastávky „NC Černice“ a „Starý Plzenec, Bezručova“ do Starého Plzence, kde přes zastávky Starý Plzenec, nám.“; „Starý Plzenec, Malá Strana“ dojedou do křižovatky ulic Herejkova a U Mlýna, kde bude provizorní obratiště a zastávka „Starý Plzenec, U Mlýna“. Zde se spoje linky 51 otočí a budou pokračovat zpět po současné trase skrze Starý Plzenec, případně Sedlec do konečné zastávky „Starý Plzenec, Vilová čtvrť“.

V souvislosti s významnou změnou trasy linky 51 bude tato linka jezdit podle zcela nového grafikonu.

Trasa linky 51

 

zpět ...