Výluka Koterovská od 1. 6. 2022 - linky 2 a 1

Od 1. 6. 2022 bude zahájena dlouhodobá výluka a rekonstrukce tramvajové trati v Koterovské ulici za úplné uzavírky komunikace.

Tramvaje linky 2 budou jezdit pouze v úseku Skvrňany – Nám. Generála Píky, část spojů o pracovním dni v době přepravní špičky bude ukončena již na Mikulášském náměstí.

Doprava v úseku Nám. Generála Píky – Brojova po Koterovské ulici nebude zajištěna.

Pro přepravu mezi zastávkami Nám. Generála Píky a Světovar lze využít autobusových linek 29 a 30 (úsek mezi zastávkami Poliklinika Slovany a Pošta Francouzská).

Spoje jedoucí z/do vozovny na lince 2 jedou přes Slovany po Slovanské ulici s odbavováním na všech zastávkách.

Tramvaje linky 1 budou ze Slovan prodlouženy na Světovar. Linka bude v provozu v trase Bolevec – Slovany – Světovar a zpět.

výluka Koterovská - mapa

Současně dochází k drobným úpravám jízdních řádů na lince 4 u spojů jedoucích z/do vozovny.

zpět ...