Výluka Koterovská od 7. 10. 2023 do cca 15. 12. 2023 - linky 1 a 2

Od 7. 10. 2023 bude zahájena dlouhodobá výluka a rekonstrukce tramvajové trati v Koterovské ulici.

Dojde ke změně v trasování linek 1 a 2 v oblasti Slovan.

výluka Koterovská od 7. 10. 2023

Tramvaje linky 1 budou z Bolevce odkloněny na Koterovskou ulici do provizorní konečné Nám. Generála Píky. Linka bude v provozu v trase Bolevec – Nám. Generála Píky a zpět.

Tramvaje linky 2 budou jezdit v úseku Malesická – Světovar odklonem přes Slovany,

Doprava v úseku Nám. Generála Píky – Brojova nebude zajištěna.

Současně dochází k související úpravě jízdních řádů na lince náhradní autobusové dopravy 2A Malesická – Skvrňany (již probíhající výluka v oblasti Skvrňan). Rozsah provozu linky 2A se nemění.

zpět ...