Výluka Skvrňany 28. 5. 2022 cca 6:30-15:30 - linka 2

Z důvodu stavebních prací na tramvajové trati v prostoru zastávek CAN Skvrňanská bude probíhat dne 28. 5. 2022 od cca 6:30 do cca 15:30 výluka tramvajové dopravy na lince 2.

výluka Skvrňany výluka Skvrňany mapa výluka Skvrňany - detail přestupů

Tramvaje linky 2 budou jezdit v uvedeném období pouze v úseku Světovar – U Synagogy.

Zastávky tramvají linky 2 po dobu výluky:

Po své trase ze Světovaru.

 • Hlavní pošta (tramvajová zastávka linky č. 2 směr Skvrňany)
 • Jízdecká (běžně nevyužívaná tramvajová zastávka) – přestup na linku 2A směr Skvrňany v zastávce „Palackého náměstí“
 • U Synagogy (běžně nevyužívaná tramvajová zastávka v Palackého ulici) – přestup z linky 2A od Skvrňan na Světovar
 • Náměstí Republiky (tramvajová zastávka linky 2 směr Světovar)

Dále zpět po své trase na Světovar.

Náhradní autobusová doprava 2A zajistí v uvedeném období dopravu v úseku Skvrňany – U Synagogy a zpět.

Zastávky autobusů náhradní autobusové dopravy 2A po dobu výluky – směr Skvrňany:

 • U Synagogy (tramvajová zastávka v Palackého ulici) – přestup na linku 2 směr Světovar
 • Palackého náměstí (náhradní zastávka u nového divadla pod portálem s dopravními značkami) – přestup z linky 2 od Světovaru
 • CAN Skvrňanská (náhradní zastávka v blízkosti tramvajové zastávky)
 • Škoda III. brána (náhradní zastávka v blízkosti tramvajové zastávky)
 • Malesická (autobusová zastávka linky N2)
 • Slovanské údolí (náhradní zastávka na úrovni tramvajové zastávky)
 • Školy Vejprnická (autobusová zastávka linky N2)
 • Karla Steinera (náhradní zastávka na úrovni tramvajové zastávky)
 • Macháčkova (autobusová zastávka linky N2)
 • Lábkova (autobusová zastávka linky N2)
 • Skvrňany (náhradní zastávka v blízkosti výstupní tramvajové zastávky u kraje komunikace)

Zastávka Přední Skvrňany (směr Skvrňany) bude po dobu výluky zrušena bez náhrady.

Zastávky autobusů náhradní autobusové dopravy 2A po dobu výluky – směr U Synagogy:

 • Skvrňany (náhradní zastávka v blízkosti nástupní tramvajové zastávky u kraje komunikace)
 • Lábkova (autobusová zastávka linky N2)
 • Macháčkova (autobusová zastávka linky N2)
 • Karla Steinera (náhradní zastávka na úrovni tramvajové zastávky)
 • Školy Vejprnická (autobusová zastávka linky N2)
 • Slovanské údolí (náhradní zastávka na úrovni tramvajové zastávky)
 • Malesická (autobusová zastávka linky N2)
 • Přední Skvrňany (náhradní zastávka na úrovni tramvajové zastávky)
 • Škoda III. brána (náhradní zastávka na úrovni tramvajové zastávky)
 • CAN Skvrňanská (náhradní zastávka v připojovacím pruhu před křižovatkou na CAN, cca 250 m před stávající tramvajovou zastávkou)
 • Palackého náměstí (náhradní zastávka v blízkosti tramvajové zastávky)
 • U Synagogy (tramvajová zastávka v Palackého ulici) – přestup na linku 2 směr Světovar

Cestující si po vzájemném přestupu mezi linkami 2 a 2A označí jízdenku na opačném konci.

zpět ...