Zahájení provozu linky 58 Bolevec - Třemošná - Zruč-Senec - Bílá Hora od 1. 9. 2021 - doplněn přehlednější sloupcový jízdní řád

Od 1. 9. 2021 bude zavedena linka 58 Bolevec – Třemošná – Zruč-Senec – Bílá Hora. Linka bude v provozu v pracovních dnech v období od 6:40 do 14:20. Prozatím bude v provozu ve zkušebním režimu do 12. 12. 2021, který bude následně vyhodnocen a bude rozhodnuto o pokračování či zastavení provozu linky. Trasa linky násobí možnost spojení pro obyvatele Třemošné a Zruče-Senece s Plzní, kdy do a z Třemošné bude možné se přepravit nejen od Bolevce, ale i od Bílé Hory, obdobně do Zruče-Sence bude možné se přepravi nejen od Bílé Hory, ale i od Bolevce.

Linka bude zavedena na základě dohody mezi PMDP, a.s. a obcemi Zruč-Senec a Třemošná.

Upřesnění pro cestující ke spojům linky 58.

Na spoj linky 58 s odjezdem z Bolevce v 11:00 a ukončeným ve Zruči-Senci v 11:11 bude navazovat spoj č. 11 linky VLD 460331 s odjezdem do Plzně z téže zastávky v 11:17.

Spoj linky 58 s odjezdem v 11:40 ze Zruče-Sence ve směru do Bolevce bude navazovat na příjezd spoje č. 9 linky VLD 440332 od Plzně s příjezdem v 11:35 do téže zastávky.

Zastávky linky směr Bolevec (vypsány z pohledu trasy ve směru z Bílé Hory

Bílá Hora – zastávka linky 20

Zruč-Senec, V koutě – nácestná zastávka linky 20, obsluhována obousměrně

Zruč-Senec, U pomníku – nácestná zastávka linky 20, obsluhována obousměrně

Zruč-Senec, u Drudíků – nácestná zastávka linky 20, obsluhována obousměrně

Zruč-Senec, rozc. – nácestná zastávka linky 20, obsluhována obousměrně

Zruč-Senec – nástupní zastávka linky 20, obsluhována obousměrně vybranými spoji

Třemošná, u pošty – nácestná zastávka linky N13, obsluhována obousměrně

Třemošná, ves – nástupní zastávka linky 34, obsluhována obousměrně vybranými spoji

Třemošná, sídliště – nácestná zastávka linky 34, obsluhována obousměrně

Třemošná, Orlík – nácestná zastávka linky 34, obsluhována obousměrně

Bolevec – zastávka linky N1

V rámci zavedení linky 58 dochází k úpravě provozů linek 20 a 34. U linky 20 budou zrušeny stávající spoje v pracovních dnech vedené do Zruče-Sence a zpět v dopoledních a polednich hodinách, které budou nyní nahrazeny spoji linky 58. U linky 34 bude zrušen jediný spoj v pracovních dnech vedený z Třemošné, který bude rovněž nahrazen spojem linky 58. V zastávce Bílá Hora budou na sebe spoje linek 20 a 58 navazovat. V případě zpoždění přípojů budou odjezdy následných spojů pozdrženy dle provozních možností.

Trasa linky 58

Trasa linky 58

Jízdní řád linky 58 v podobě sloupcovéhé j. řádu

Jízdní řád linky 58

zpět ...