Změna organizace nočního provozu od noci z 1. na 2. 7. 2021

Od noci z 1. na 2. 7. 2021 dojde k trvalé změně organizace nočního provozu, který se dotkne nočních linek N1, N2, N3, N4, N5, N6. Noční linky N7, N11, N12, N13 budou nadále v provozu beze změn.

Změna organizace provozu spočívá:

- v nocích na pracovní den budou v provozu noční linky N1, N2, N3 (N7)

- v nocích na sobotu, neděli, svátek budou v provozu noční linky N4, N5, N6 (N7, N11, N12, N13)

- celotýdenně budou jednotné časy křižování nočních linek v zastávce „Mrakodrap“ v: 0:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30

- ruší se tak stávající časy víkendových křižování v: 1:00, 2:00, 3:00

- časy odjezdů spojů nočních linek N7, N11, N12, N13 se nemění

Dochází ke změně trasy noční linky N5. Linka bude jezdit v obdobné trase jako linka N2, proto se pro linku N5 ruší zastávky (není-li uvedeno jinak, tak obousměrně): Pampelišková, Koterov, Barvínková (zastávka na nájezdu na dálniční přivaděč – směr Světovar, Slovany), Mezi Ploty, K Dráze, Pekárna, Světovar (zastávka v Koterovské ulici směr Slovany), Vřesová, Olšová, U Apolla, Sulislavská, Pošta logistika.

Od 2. 7. bude linka N5 obsluhovat nově tyto zastávky:

 • Černice (konečná zastávka linek 10, 13, N2)
 • K Plzenci (zastávka linek 10, 13, 23, 32, N2)
 • Generála Lišky (zastávka linek 10, 13, 23, N2)
 • Fialková (zastávka linek 10, 13, 23, N2)
 • Čechurov (zastávka linek 10, 13, 23, N2) – pouze směr do centra
 • Bručná (zastávka linek 10, 13, N2)
 • U Kasáren (zastávka linek 10, 13, N2)
 • U Školky (zastávka linek 10, 13, 23, 31, N2)
 • U Světovaru (zastávka linky N2)
 • Sladová (zastávka linky N2)
 • Radnice Slovany (zastávka linky N2)
 • Malesická (zastávka linky N2)
 • Školy Vejprnická (zastávka linky N2)
 • Macháčkova (zastávka linek 24, 37, N2)
 • Lábkova (zastávka linek 24, 37, N2)
 • Zadní Skvrňany (zastávka linek 24, N2)

Zbývající zastávky Radobyčická náves, Rozcestí Podhájí, Barvínková )zastávka pod dálničním přivaděčem), Slovany, Liliová, Jedlová, Mikulášské náměstí, Pařížská, Mrakodrap, U Práce, Tylova, CAN Tylova, K Rozvodně, Chebská, Zámecké náměstí, Radčice, Malesice, Město Touškov beze změn.

N5 nové úseky

zpět ...