Změny na linkách 12, 15, 19 od 13. 5. 2024

Změny na linkách 12, 15, 19 od 13. 5. 2024.

Ve vazbě na pokračující výluky na tramvajových tratích dojde od 13. 5. 2024 v pracovní dny ke zkrácení provozního intervalu na lince 12. Provoz o sobotách a nedělích bude nadále zajištěn velkokapacitními vozy.

Na lince 15 dochází ve víkendovém provozu k drobným úpravám v ranním provozu.

Na lince 19 jsou aktualizována časová omezení (resp. období, kdy linka 19 nejede). Odjezdy a trasy spojů zůstávají beze změn.

zpět ...