Změny zastávek MHD v režimu "Na znamení" od 1. 7. 2022

Na základě rozhodnutí RmP – komise pro dopravu dojde od 1. 7. 2022 ke změnám ve stanovení zastávek MHD „Na znamení“ na území města Plzně.

Z režimu stálých zastávek do režimu na znamení budou převedeny zastávky

Ejpovická - obsluhována linkami 28, 38

Fialková - 10, 13, 23, N2, N5

Generála Lišky - 10, 13, 23, N2, N5

K Nemocnici - 25, 33

K Plzenci - 10, 13, 23, 32, N2, N5

Krašovská - 30, 33, 40, N3, N6

Lašitov - 26

Na Rozcestí - 38, N6

Na Spojce - 12

Nad Úhlavou - 23, 32

Náměstí Karla Panušky - 28, N6

Pekárna - 22, 51

Pod Zámečkem - 11

Přeučilova - 21

Radobyčická - 10, 13, 14

Révová - 14, 23, 32, 39

Rozcestí Podhájí - 23, 32, N5

Sladová - N2, N5 (toho času bez obsluhy)

Škoda VII. brána - 12

U Kasáren - 10, 13, N2, N5

U Staré Kovárny - 10, 13, 23, 32, N2, N5

U Světovaru - N2, N5 (toho času bez obsluhy)

U Továrničky - 38, N6

U Václava - 11

Zelenohorská - 31

Z režimu zastávky na znamení do režimu stálé zastávky bude převedena zastávka

Bolevecká náves - 30, N1, N4

Změny režimu zastávek podle linek

10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 39, 40, N1, N2, N3, N4, N5, N6

zpět ...