Hromadné cestování

Hromadná jízdenka

Cestujete po Plzni MHD v rámci větší skupiny? Jste učitel, učitelka, vedoucí tábora nebo prostě jen osoba, na kterou padla organizace výletu? Pokud je vaše skupina alespoň 10členná, pak je hromadná jízdenka právě pro vás.

Hromadná jízdenka umožňuje cestování skupin s minimálním počtem 10 a maximálním počtem 35 osob v libovolné kombinaci osob s nárokem na zlevněné a plnocenné jízdné. Nárok na zlevněné jízdné se řídí platným Tarifem (mládež a studenti od 15 let hradí plnocennou jízdenku!). Hromadná jízdenka platí vždy 1 kalendářní den (do 23.59 hod) v MHD v zóně 001 Plzeň (na území města Plzně).

Plnocenná jízdenka...................44 Kč/den/osobu
Zlevněná jízdenka.....................22 Kč/den/osobu
Ceny včetně DPH = 10 %.

Odkaz pro nákup hromadné jízdenky: https://www.hromadnevplzni.cz/cs/23848-hromadna-jizdenka-2023

Hromadnou jízdenku lze pořídit elektronicky na výše uvedených webech (elektronicky nelze zakoupit na již probíhající den), nebo v papírové podobě na Zákaznických centrech PMDP, a.s. nebo na autobusovém či vlakovém nádraží.

Kongresové jízdné 

Osoby od 15 let...........................30,00 Kč/den/osobu
Děti do dovršení věku 15 let......15,00 Kč/den/osobu
Ceny včetně DPH = 10 %.

Kongresové jízdné bylo zavedeno na základě usnesení Rady města Plzně č. 337 z 11. 4. 2014, na podporu kongresů a velkých kulturních nebo sportovních akcí. Podmínkou pro dosažení na toto jízdné je: 

  • akce s počtem minimálně 100 účastníků
  • účastníci akce stráví v Plzni minimálně jednu noc
  • podání žádosti minimálně 3 měsíce před konáním akce na oddělení distribuce PMDP, a.s.