Jednotlivé jízdné

Nejprve vyberte zónu (P - vnitřní zóna 001 Plzeň, V - vnější zóny; hranice znázorňuje toto schéma), a následně kategorii cestujícího

Kompletní informace o podmínkách přiznávání slev jsou dostupné ve Smluvních přepravních podmínkách.

Dítě 6 - 15 let / Zóna 001 Plzeň

Do dne předcházejícího 15. narozeninám.

Ceny platné do 31.12.2022

    S Plzeňskou kartou
(s bezplatným tarifem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové
  bezplatná přeprava 10 Kč
Přestupní
30 min
bezplatná přeprava 9 Kč
60 min
11 Kč
3 hod 19 Kč
24 hod 33 Kč

SMS jízdenka

35 min bezplatná přeprava 22 Kč
24 hod 76 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

    S Plzeňskou kartou
(s bezplatným tarifem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové    bezplatná přeprava 11 Kč
Přestupní 30 min bezplatná přeprava 10 Kč
60 min 12 Kč
3 hod 21 Kč
24 hod 36 Kč

SMS jízdenka

35 min bezplatná přeprava 24 Kč
24 hod 84 Kč

Mládež 15 - 18 let / Zóna 001 Plzeň

Ceny platné do 31.12.2022

Nepřestupní papírové
  20 Kč
Přestupní
30 min
18 Kč
60 min
22 Kč
3 hod 38 Kč
24 hod 66 Kč
SMS jízdenka
35 min 22 Kč
24 hod 76 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

Nepřestupní papírové   22 Kč
Přestupní 30 min 20 Kč
60 min 24 Kč
3 hod 42 Kč
24 hod 72 Kč
SMS jízdenka 35 min 24 Kč
24 hod 84 Kč

Poznámka:

Žáci ve věku 15 - 18 let (od 15. do 18. narozenin) nemají nárok na zlevněné jednotlivé jízdné! Mají nárok pouze na zlevněné předplatné, a sice na základě věku. Nemusí tedy předkládat potvrzení o studiu.

Student 18 - 26 let / Zóna 001 Plzeň 

Nepřestupní papírové
  20 Kč
Přestupní
   30 min
18 Kč
   60 min
22 Kč
   3 hod 38 Kč
   24 hod 66 Kč
SMS jízdenka
   35 min 22 Kč
   24 hod 76 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

Nepřestupní papírové   22 Kč
Přestupní 30 min 20 Kč
60 min 24 Kč
3 hod 42 Kč
24 hod 72 Kč
SMS jízdenka 35 min 24 Kč
24 hod 84 Kč

Poznámka:

Studenti ve věku 18 - 26 let (od 18. do 26. narozenin) nemají nárok na zlevněné jednotlivé jízdné! Mají nárok pouze na zlevněné předplatné jízdné, a sice po předložení potvrzení o studiu (formulář PMDP, průkaz ISIC či žákovský průkaz) na jednom z prodejních míst PMDP.

Dospělý / Zóna 001 Plzeň 

Ceny platné do 31.12.2022

Nepřestupní papírové
  20 Kč
Přestupní
30 min
18 Kč
60 min
22 Kč
3 hod 38 Kč
24 hod 66 Kč
SMS jízdenka
35 min 22 Kč
24 hod

76 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

Nepřestupní papírové   22 Kč
Přestupní 30 min 20 Kč
60 min 24 Kč
3 hod 42 Kč
24 hod 72 Kč
SMS jízdenka 35 min 24 Kč
24 hod 84 Kč

Důchodce do 65 let / Zóna 001 Plzeň

Ceny platné do 31.12.2022

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové
  10 Kč 20 Kč
Přestupní
30 min
9 Kč 18 Kč
60 min
11 Kč 22 Kč
3 hod 19 Kč 38 Kč
24 hod 33 Kč 66 Kč
SMS jízdenka
35 min 22 Kč 22 Kč
24 hod 76 Kč 76 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové   11 Kč 22 Kč
Přestupní 30 min 10 Kč 20 Kč
60 min 12 Kč 24 Kč
3 hod 21 Kč 42 Kč
24 hod 36 Kč 72 Kč
SMS jízdenka 35 min 24 Kč 24 Kč
24 hod 84 Kč 84 Kč

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně mají nárok na zlevněné jednotlivé i předplatné jízdné za předpokladu, že mají na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněnou jízdenku, který jim bude aktivován po předložení potvrzení o pobírání důchodu na jednom z prodejních míst PMDP.

Senior 65 - 70 let / Zóna 001 Plzeň

Ceny platné do 31.12.2022

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové
  10 Kč 20 Kč
Přestupní
30 min
9 Kč 18 Kč
60 min
11 Kč 22 Kč
3 hod 19 Kč 38 Kč
24 hod 33 Kč 66 Kč
SMS jízdenka
35 min 22 Kč 22 Kč
24 hod 76 Kč 76 Kč

Poznámka:

Osoby od 65 do 70 let mají nárok na zlevněné jednotlivé i předplatné jízdné za předpokladu, že mají na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněnou jízdenku. Ten si aktivují na základě předložení Plzeňské karty na kterémkoli prodejním místě PMDP.

Ceny platné od 1.1.2023

Nepřestupní papírová
  11 Kč
Přestupní
30 min
10 Kč
60 min
12 Kč
3 hod 21 Kč
24 hod 36 Kč
SMS jízdenka
35 min 24 Kč
24 hod 84 Kč

Poznámka:

Od 1.1.2023 se nárok na slevu z jízdného prokazuje občanským průkazemcestovním pasem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Případně je možné slevu aktivovat na prodejním místě PMDP na Plzeňskou nebo Virtuální kartu.

Od 1.4.2023 mají nárok na bezplatnou přepravu na základě Plzeňské nebo Virtuální karty, ale stačí také pouze doklad totožnosti - např. občanský průkaz nebo cestovní pas.

Senior od 70 let / Zóna 001 Plzeň 

Senioři nad 70 let mají v zóně 001 Plzeň bezplatnou přepravu. Prokázání bezplatné přepravy je možné na základě Plzeňské karty, ale stačí také pouze doklad totožnosti - např. občanský průkaz

 

Doprovod dítěte do 6 let / Zóna 001 Plzeň 

Ceny platné do 31.12.2022

Nepřestupní papírová
  10 Kč
Přestupní
30 min
9 Kč
60 min
11 Kč
3 hod 19 Kč
24 hod 33 Kč
SMS jízdenka
35 min 22 Kč
24 hod 76 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

Nepřestupní papírová
  11 Kč
Přestupní
30 min
10 Kč
60 min
12 Kč
3 hod 21 Kč
24 hod 36 Kč
SMS jízdenka
35 min 24 Kč
24 hod 84 Kč

Poznámka:

Slevu může uplatnit jakýkoli doprovod dítěte do 6 let bez ohledu na vztah mezi nimi (nemusí se jednat o rodiče).

Bezplatná přeprava v zóně 001 Plzeň 

 • dítě do 6 let (do dosažení 6 let)
 • dítě od 6 do 15 let (do dosažení 15 let), pokud má nárok aktivovaný na kartě registrované (evidované) v systému Plzeňská karta
 • držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem
 • držitel průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku
 • senior starší 70 let (prokázání bezplatné přepravy je možné na základě PK, ale stačí také pouze doklad totožnosti - např. občanský průkaz)
 • držitel alespoň Zlaté Janského plakety, který má na své Plzeňské kartě aktivovaný nárok na bezplatnou přepravu
 • strážník Městské policie Plzeň ve stejnokroji
 • osoba, o které tak stanoví zákon.

Zavazadla, jízdní kola a zvířata / Zóna 001 Plzeň 

Ceny platné do 31.12.2022

    Zavazadlo Jízdní kolo či koloběžka
Živé zvíře
Nepřestupní papírová
  zdarma 20 Kč 10 Kč
Přestupní
30 min zdarma 18 Kč 9 Kč
60 min 22 Kč 11 Kč
3 hod 38 Kč 19 Kč
24 hod 66 Kč 33 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

    Zavazadlo Jízdní kolo či koloběžka Živé zvíře
Nepřestupní papírová   zdarma 22 Kč 11 Kč
Přestupní 30 min zdarma 20 Kč 10 Kč
60 min 22 Kč 11 Kč
3 hod 42 Kč 21 Kč
24 hod 72 Kč 36 Kč

Poznámka:

Bezplatně je přepravován např.: dětský kočárek s dítětem, prázdný dětský kočárek, zvíře umístěné v přepravním boxu nebo zavazadle, kolo či koloběžka ve složeném stavu, zavazadlo do rozměru 50×60×80 cm, lyže či běžky v ochranném obalu, atd. (více informací ve Smluvních přepravních podmínkách). Platí pouze ve vozech PMDP.

Dítě 6 -15 let / Zóna Vnější

Do dne předcházejícího 15. narozeninám.

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 
6 Kč

Poznámka:

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují.

Mládež 15 - 18 let / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 
6 Kč

Poznámka:

Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

Student 18 - 26 let / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 
6 Kč

Poznámka:

Nárok se prokazuje platným studentským průkazem ISIC, nebo platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy.

Dospělý / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové
  8 Kč
Přestupní - skupina B
60 min
12 Kč

 

Držitel alespoň zlaté Janského plakety / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s bezplatným tarifem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A
60 min
6 Kč 12 Kč

Poznámka:

Sleva bude přiznána držiteli alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského. Nárok na slevu musí být nahrán na Plzeňskou kartu na prodejním místě PMDP a je prokazován platným průkazem vydaným Českým červeným křížem.

Hmotná nouze / Zóna Vnější 

Ceny platné od 1.1.2023

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A
60 min
6 Kč 12 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou kartu na základě předložení Potvrzení z úřadu práce o pobírání dávek hmotné nouze na jednom z prodejních míst PMDP.

Mateřská dovolená / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A
60 min
6 Kč 12 Kč

Poznámka:

Sleva je poskytována na základě předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována po dobu 2 let od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/ oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené. Sleva musí být aktivována na Plzeňskou kartu na prodejním místě PMDP.

Válečný veterán / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A
60 min
6 Kč 12 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou kartu na základě předložení Průkazu/Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR na jednom z prodejních míst PMDP.

Důchodce do 65 let / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A
60 min
6 Kč 12 Kč

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně mají nárok na zlevněné jednotlivé i předplatné jízdné za předpokladu, že mají na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněnou jízdenku, který jim bude aktivován po předložení potvrzení o pobírání důchodu na jednom z prodejních míst PMDP.

Senior od 65 let / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 
6 Kč

Poznámka:

Nárok na slevu z jízdného se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Případně je možné slevu aktivovat na prodejním místě PMDP na Plzeňskou kartu.

ZTP nebo ZTP/P / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové
  2 Kč
Přestupní - skupina C
60 min
3 Kč

Poznámka:

Nárok na slevu se prokazuje na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně aktivováním na prodejním místě PMDP na Plzeňskou kartou, na kterou je sleva aktivována.

Bezplatná přeprava ve vnější zóně

 • dítě do 6 let (do dosažení 6 let),
 • průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (dle § 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů),
 • osoba, která dovršila 70 let a zároveň je držitelem Plzeňské karty a držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) nebo Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP), pokud má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu.

Bezplatná přeprava ve vnější zóně na linkách PMDP do Starého Plzence

Mimo výše uvedené kategorie cestujících má na linkách do Starého Plzence bezplatnou přepravu:

 • držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem,
 • držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku
 • osoba, která dosáhla věku 70 let
 • držitel Plzeňské karty, který je držitelem alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, s tím, že tento nárok vzniká jeho aktivací na Plzeňské kartě

Zavazadla, jízdní kola a zvířata / Zóna Vnější 

    Zavazadlo Jízdní kolo či koloběžka
Živé zvíře
Nepřestupní papírové
  zdarma 8 Kč 4 Kč
Přestupní
60 min zdarma 12 Kč 6 Kč

Poznámka:

Bezplatně je přepravován např.: dětský kočárek s dítětem, prázdný dětský kočárek, zvíře umístěné v přepravním boxu nebo zavazadle, kolo či koloběžka ve složeném stavu, zavazadlo do rozměru 50×60×80 cm, lyže či běžky v ochranném obalu, atd. (více informací ve Smluvních přepravních podmínkách). Platí pouze ve vozech PMDP.

Dítě 6 - 15 / Zóna 001 Plzeň + Vnější

Do dne předcházejícího 15. narozeninám.

Ceny platné do 31.12.2022

Přestupní - skupina G 
60 min 
15 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

Přestupní - skupina G  60 min  16 Kč

Poznámka:

Tato jízdenka platí pouze pro dítě bez Plzeňské karty.

Dítě s aktivovaným bezplatným tarifem na Plzeňské kartě jezdí v zóně P bezplatně, varianta jízdenky P+V s PK tedy není. V takovém případě si dítě zakoupí pouze jízdenku do vnější zóny.

Mládež 15 - 18 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

Ceny platné do 31.12.2022

Přestupní - skupina E
60 min 
24 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

Přestupní - skupina E 
60 min 
26 Kč

Poznámka:

V zóně 001 Plzeň nemá mládež od 15 do 18 let nárok na zlevněné jednotlivé jízdné.

Nárok na slevu ve vnější zóně prokazuje cestující ve věku od 15 let do 18 let úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

Student 18 - 26 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

Ceny platné do 31.12.2022

Přestupní - skupina E 
60 min 
24 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

Přestupní - skupina E  60 min  26 Kč

Poznámka:

V zóně 001 Plzeň nemá student nárok na zlevněné jednotlivé jízdné.

Nárok na slevu ve vnější zóně prokazuje platným studentským průkazem ISIC, nebo platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy.

Dospělý / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

Ceny platné do 31.12.2022

Přestupní
60 min
26 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

Přestupní 60 min 28 Kč

Mateřská a rodičovská dovolená / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

Ceny platné do 31.12.2022

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina D
60 min
24 Kč 26 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina D 60 min 26 Kč 28 Kč

Poznámka:

Sleva je poskytována na základě předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována po dobu 2 let od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/ oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené. Sleva musí být aktivována na Plzeňskou kartu na prodejním místě PMDP.

Válečný veterán s PK / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

Ceny platné do 31.12.2022

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina D
60 min
24 Kč 26 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina D 60 min 26 Kč 28 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou kartu na základě předložení Průkazu/Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR na jednom z prodejních míst PMDP.

Hmotná nouze s PK / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

Ceny platné od 1.1.2023

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina D
60 min
24 Kč 26 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou kartu na základě předložení Potvrzení z úřadu práce o přiznání dávky hmotné nouze na jednom z prodejních míst PMDP.

Důchodce do 65 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

Ceny platné do 31.12.2022

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina F
60 min
15 Kč 26 Kč

Ceny platné od 1.1.2023

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina F 60 min 16 Kč 28 Kč

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně mají nárok na zlevněné jednotlivé i předplatné jízdné za předpokladu, že mají na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněnou jízdenku, který jim bude aktivován po předložení potvrzení o pobírání důchodu na jednom z prodejních míst PMDP.

Senior 65 - 70 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější

Ceny platné do 31.12.2022

    S Plzeňskou kartou
(s nárokem na zlev. jízdenku)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina E 
60 min 
15 Kč 24 Kč

Poznámka:
V zóně 001 Plzeň mají osoby od 65 do 70 let nárok na zlevněné jednotlivé i předplatné jízdné za předpokladu, že mají na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněnou jízdenku. Ten si aktivují na základě předložení Plzeňské karty a občanského průkazu na kterémkoli prodejním místě PMDP.

Ve vnější zóně nárok na slevu z jízdného prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Případně je možné slevu aktivovat na prodejním místě PMDP na Plzeňskou kartu.

Ceny platné od 1.1.2023

Přestupní - skupina E  60 min  16 Kč

Poznámka:

Od 1.1.2023 se nárok na slevu z jízdného prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Případně je možné slevu aktivovat na prodejním místě PMDP na Plzeňskou kartu.

Senior od 70 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější

V zóně 001 Plzeň mají senioři od 70 let nárok na bezplatnou přepravu, varianta jízdenky P+V tedy není. V takovém případě si zakoupí pouze jízdenku do vnější zóny.