Jednotlivé jízdné

Nejprve vyberte zónu (P - vnitřní zóna 001 Plzeň, V - vnější zóny; hranice znázorňuje toto schéma), a následně kategorii cestujícího

Kompletní informace o podmínkách přiznávání slev jsou dostupné ve Smluvních přepravních podmínkách.

Dítě 6 - 15 let / Zóna 001 Plzeň

Do dne předcházejícího 15. narozeninám.

    S Plzeňskou kartou
(s bezplatným tarifem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  bezplatná přeprava 11 Kč
Přestupní 
30 min  bezplatná přeprava 10 Kč
60 min  12 Kč
3 hod  21 Kč
24 hod  36 Kč

SMS jízdenka 

35 min bezplatná přeprava 24 Kč
24 hod 84 Kč

Mládež 15 - 18 let / Zóna 001 Plzeň

   

S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)

Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  11 Kč 22 Kč
Přestupní 
30 min  10 Kč 20 Kč
60 min  12 Kč 24 Kč
3 hod 21 Kč 42 Kč
24 hod 36 Kč 72 Kč
SMS jízdenka 
35 min 24 Kč 24 Kč
24 hod 84 Kč 84 Kč

Poznámka:

Žáci ve věku 15 - 18 let (od 15. do 18. narozenin) mají od 1.4.2023 nárok na zlevněné jednotlivé jízdné za předpokladu, že jsou držiteli Plzeňské/Virtuální karty s platným zákaznickým profilem, a sice na základě věku. Nemusí tedy předkládat potvrzení o studiu.

Bez Plzeňské/Virtuální karty si musí zakoupit plnocennou jízdenku.

Student 18 - 26 let / Zóna 001 Plzeň 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  11 Kč 22 Kč
Přestupní 
30 min  10 Kč 20 Kč
60 min  12 Kč 24 Kč
3 hod 21 Kč 42 Kč
24 hod 36 Kč 72 Kč
SMS jízdenka 
35 min 24 Kč 24 Kč
24 hod 84 Kč 84 Kč

Poznámka: 

Studenti ve věku 18 - 26 let (od 18. do 26. narozenin) mají od 1.4.2023 nárok na zlevněné jednotlivé jízdné za předpokladu, že jsou držiteli Plzeňské/Virtuální karty s platným zákaznickým profilem. Ten získají po předložení potvrzení o studiu (formulář PMDP, průkaz ISIC či žákovský průkaz) na jednom z prodejních míst PMDP, případně po aktivaci elektronického potvrzení o studiu (a následné validaci u bankomatu ČS nebo na přepážce). 

Bez Plzeňské/Virtuální karty si musí zakoupit plnocennou jízdenku.

Dospělý / Zóna 001 Plzeň 

Nepřestupní papírové 
  22 Kč
Přestupní - plnocenné 
30 min  20 Kč
60 min  24 Kč
3 hod 42 Kč
24 hod 72 Kč
SMS jízdenka 
35 min 24 Kč
24 hod 84 Kč

Důchodce do 65 let / Zóna 001 Plzeň

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  11 Kč 22 Kč
Přestupní 
30 min  10 Kč 20 Kč
60 min  12 Kč 24 Kč
3 hod 21 Kč 42 Kč
24 hod 36 Kč 72 Kč
SMS jízdenka 
35 min 24 Kč 24 Kč
24 hod 84 Kč 84 Kč

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod mají nárok na zlevněné jednotlivé jízdné za předpokladu, že mají na Plzeňské/Virtuální kartě aktivovaný nárok na zlevněnou jízdenku, který jim bude aktivován po předložení potvrzení o pobírání důchodu na jednom z prodejních míst PMDP.

Senior od 65 let / Zóna 001 Plzeň 

Senioři nad 65 let mají v zóně 001 Plzeň bezplatnou přepravu. Prokázání bezplatné přepravy je možné na základě Plzeňské/Virtuální karty, ale stačí také pouze doklad totožnosti - např. občanský průkaz

 

Invalida III. stupně / Zóna 001 Plzeň

Nepřestupní papírové 
  11 Kč
Přestupní 
30 min  10 Kč
60 min  12 Kč
3 hod 21 Kč
24 hod 36 Kč
SMS jízdenka 
35 min 24 Kč
24 hod 84 Kč

Poznámka:

Osoby, které jsou invalidní ve III. stupni, ve voze slevu prokazují průkazem vydaným místně příslušnou okresní správou ČSSZ (obsahuje QR kód) nebo Plzeňskou/Virtuální kartou s aktivovaným zákaznickým profilem.Ten je na prodejní místě PMDP aktivován na základě předložení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu pro invaliditu III. stupně či předložení průkazu vydaného místně příslušnou okresní správou ČSSZ doplněného QR kódem.

Mateřská dovolená / Zóna 001 Plzeň

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  11 Kč 22 Kč
Přestupní 
30 min  10 Kč 20 Kč
60 min  12 Kč 24 Kč
3 hod 21 Kč 42 Kč
24 hod 36 Kč 72 Kč
SMS jízdenka 
35 min 24 Kč 24 Kč
24 hod 84 Kč 84 Kč

Poznámka:

Sleva je poskytována na základě předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována po dobu 2 let od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/ oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené. Sleva musí být aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na prodejním místě PMDP.

Válečný veterán / Zóna 001 Plzeň

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  11 Kč 22 Kč
Přestupní 
30 min  10 Kč 20 Kč
60 min  12 Kč 24 Kč
3 hod 21 Kč 42 Kč
24 hod 36 Kč 72 Kč
SMS jízdenka 
35 min 24 Kč 24 Kč
24 hod 84 Kč 84 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na základě předložení Průkazu/Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR na jednom z prodejních míst PMDP.

Hmotná nouze / Zóna 001 Plzeň

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  11 Kč 22 Kč
Přestupní 
30 min  10 Kč 20 Kč
60 min  12 Kč 24 Kč
3 hod 21 Kč 42 Kč
24 hod 36 Kč 72 Kč
SMS jízdenka 
35 min 24 Kč 24 Kč
24 hod 84 Kč 84 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na nejvýše 125 dnů na základě předložení Potvrzení z úřadu práce o pobírání dávek hmotné nouze na jednom z prodejních míst PMDP.

Doprovod dítěte do 6 let / Zóna 001 Plzeň 

Nepřestupní papírová 
  11 Kč
Přestupní 
30 min 10 Kč
60 min 12 Kč
3 hod 21 Kč
24 hod 36 Kč
SMS jízdenka
35 min 24 Kč
24 hod 84 Kč

Poznámka:

Slevu může uplatnit jedna fyzická osoba od 15 let věku doprovázející dítě do 6 let věku (nemusí se jednat o rodiče).

Bezplatná přeprava v zóně 001 Plzeň 

 • dítě do 6 let (do dosažení 6 let)
 • dítě od 6 do 15 let (do dosažení 15 let), pokud má nárok aktivovaný na kartě registrované (evidované) v systému Plzeňská karta
 • držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem
 • držitel průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku
 • senior starší 65 let (prokázání bezplatné přepravy je možné na základě PK, ale stačí také pouze doklad totožnosti - např. občanský průkaz)
 • držitel alespoň Zlaté Janského plakety, který má na své Plzeňské kartě aktivovaný nárok na bezplatnou přepravu
 • strážník Městské policie Plzeň ve stejnokroji
 • osoba, o které tak stanoví zákon.

Zavazadla, jízdní kola a zvířata / Zóna 001 Plzeň 

    Zavazadlo Jízdní kolo či koloběžka Živé zvíře
Nepřestupní papírová 
  zdarma 22 Kč 11 Kč
Přestupní 
30 min zdarma 20 Kč 10 Kč
60 min 22 Kč 11 Kč
3 hod 42 Kč 21 Kč
24 hod 72 Kč 36 Kč

SMS jízdenka 

35 min zdarma 24 Kč 24 Kč
24 hod 84 Kč 84 Kč

Poznámka:

Bezplatně je přepravován např.: dětský kočárek s dítětem, prázdný dětský kočárek, zvíře umístěné v přepravním boxu nebo zavazadle, kolo či koloběžka ve složeném stavu, zavazadlo do rozměru 50×60×80 cm, lyže či běžky v ochranném obalu, atd. (více informací ve Smluvních přepravních podmínkách). Platí pouze ve vozech PMDP.

Dítě 6 -15 let / Zóna Vnější

Do dne předcházejícího 15. narozeninám.

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 
7 Kč

Poznámka:

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují.

Mládež 15 - 18 let / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 
7 Kč

Poznámka:

Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

Student 18 - 26 let / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 
7 Kč

Poznámka:

Nárok se prokazuje platným studentským průkazem ISIC, nebo platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy.

Dospělý / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové 
  8 Kč
Přestupní - plnocenné 
60 min 
14 Kč

Důchodce do 65 let / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A 
60 min 
7 Kč 14 Kč

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod mají nárok na zlevněné jednotlivé jízdné za předpokladu, že mají na Plzeňské/Virtuální kartě aktivovaný zákaznický profil, který jim bude aktivován po předložení potvrzení o pobírání důchodu na jednom z prodejních míst PMDP.

Senior od 65 let / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 

7 Kč

Poznámka:

Nárok na slevu z jízdného se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Případně je možné slevu aktivovat na prodejním místě PMDP na Plzeňskou/Virtuální kartu.

Invalida III. stupně / Zóna Vnější

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 
7 Kč

Poznámka:

Osoby, které jsou invalidní ve III. stupni, ve voze slevu prokazují průkazem vydaným místně příslušnou okresní správou ČSSZ (obsahuje QR kód) nebo Plzeňskou/Virtuální kartou s aktivovaným zákaznickým profilem.Ten je na prodejní místě PMDP aktivován na základě předložení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu pro invaliditu III. stupně či předložení průkazu vydaného místně příslušnou okresní správou ČSSZ doplněného QR kódem.

Mateřská dovolená / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A 
60 min 
7 Kč 14 Kč

Poznámka:

Sleva je poskytována na základě předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována po dobu 2 let od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/ oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené. Sleva musí být aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na prodejním místě PMDP.

Válečný veterán / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A 
60 min 
7 Kč 14 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na základě předložení Průkazu/Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR na jednom z prodejních míst PMDP.

Hmotná nouze / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A 
60 min 
7 Kč 14 K

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na nejvýše 93 dnů na základě předložení Potvrzení z úřadu práce o pobírání dávek hmotné nouze na jednom z prodejních míst PMDP.

Držitel alespoň Zlaté Janského plakety / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A 
60 min 
7 Kč 14 Kč

Poznámka:

Sleva bude přiznána držiteli alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského. Nárok na slevu musí být nahrán na Plzeňskou/Virtuální kartu na prodejním místě PMDP a je prokazován platným průkazem vydaným Českým červeným křížem, případně originálem potvrzení z transfuzního oddělení s prokazatelně provedenými alespoň čtyřiceti bezpříspěvkovými odběry krve.

ZTP nebo ZTP/P / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové 
  2 Kč
Přestupní - skupina C 
60 min 
3 Kč

Poznámka:

Nárok na slevu se prokazuje na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně aktivováním na prodejním místě PMDP na Plzeňskou/Virtuální kartu, na kterou je sleva aktivována jako zákaznický profil.

Rodič a poručník navštěvující dítě v ústavu sociální péče / Zóna Vnější

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina A
60 min 
7 Kč

Poznámka:

Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje průkazem vydaným navštěvovaným ústavem.

Bezplatná přeprava ve vnější zóně

 • dítě do 6 let (do dosažení 6 let),
 • průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (dle § 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů),
 • osoba, která dovršila 70 let a zároveň je držitelem Plzeňské karty a držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) nebo Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP), pokud má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu.

Bezplatná přeprava ve vnější zóně na linkách PMDP do Starého Plzence

Mimo výše uvedené kategorie cestujících má na linkách do Starého Plzence bezplatnou přepravu:

 • držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem,
 • držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku
 • osoba, která dosáhla věku 65 let
 • držitel Plzeňské karty, který je držitelem alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, s tím, že tento nárok vzniká jeho aktivací na Plzeňské kartě

Zavazadla, jízdní kola a zvířata / Zóna Vnější (jen vozy PMDP)

    Zavazadlo Jízdní kolo či koloběžka 
Živé zvíře 
Nepřestupní papírové 
  zdarma 8 Kč 4 Kč
Přestupní 
60 min  zdarma 14 Kč 7 Kč

Poznámka:

Bezplatně je přepravován např.: dětský kočárek, zvíře umístěné v přepravním boxu nebo zavazadle, kolo či koloběžka ve složeném stavu, zavazadlo do rozměru 50×60×80 cm, lyže či běžky v ochranném obalu, atd. (více informací ve Smluvních přepravních podmínkách). Platí pouze ve vozech PMDP.

Dítě 6 - 15 bez PK / Zóna 001 Plzeň + Vnější

Do dne předcházejícího 15. narozeninám.

Přestupní - skupina E 
60 min 
17 Kč

Poznámka:

Tato jízdenka platí pouze pro dítě bez Plzeňské karty.

Dítě s aktivovaným bezplatným tarifem na Plzeňské/Virtuální kartě jezdí v zóně P bezplatně, varianta jízdenky P+V s PK tedy není. V takovém případě si dítě zakoupí pouze jízdenku do vnější zóny.

Mládež 15 - 18 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Přestupní - skupina E 
60 min 
17 Kč
    Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina F
60 min
27 Kč

Poznámka:

V zóně 001 Plzeň se nárok na zlevněné jednotlivé jízdné prokazuje aktivovaným profilem na Plzeňské/Virtuální kartě.

Nárok na slevu ve vnější zóně prokazuje cestující ve věku od 15 let do 18 let úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

Student 18 - 26 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Přestupní - skupina E 
60 min 
17 Kč
    Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina F
60 min
27 Kč

Poznámka:

V zóně 001 Plzeň prokazuje student nárok na zlevněné jednotlivé jízdné na základě aktivovaného zákaznického profilu na Plzeňské/Virtuální kartě. Ten si aktivuje na prodejním místě PMDP po předložení potvrzení o studiu (formulář PMDP, průkaz ISIC či žákovský průkaz), případně po aktivaci (a následné validaci u bankomatu ČS nebo na přepážce) elektronického potvrzení o studiu.

Nárok na slevu ve vnější zóně prokazuje platným studentským průkazem ISIC, nebo platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy.

Dospělý / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

Přestupní - plnocenné
60 min 
30 Kč

Důchodce do 65 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina D 
60 min 
17 Kč 30 Kč

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod mají nárok na zlevněné jednotlivé za předpokladu, že mají na Plzeňské/Virtuální kartě aktivovaný zákaznický profil, který jim bude aktivován po předložení potvrzení o pobírání důchodu na jednom z prodejních míst PMDP.

Senior od 65 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější

V zóně 001 Plzeň mají senioři od 65 let nárok na bezplatnou přepravu, varianta jízdenky P+V tedy není. V takovém případě si zakoupí pouze jízdenku do vnější zóny.

Invalida III. stupně / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

Přestupní - skupina E
60 min 
17 Kč

Poznámka:

Osoby, které jsou invalidní ve III. stupni, ve voze slevu prokazují průkazem vydaným místně příslušnou okresní správou ČSSZ (obsahuje QR kód) nebo Plzeňskou/Virtuální kartou s aktivovaným zákaznickým profilem.Ten je na prodejní místě PMDP aktivován na základě předložení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu pro invaliditu III. stupně či předložení průkazu vydaného místně příslušnou okresní správou ČSSZ doplněného QR kódem.

Mateřská dovolená / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina D 
60 min 
17 Kč 30 Kč

Poznámka:

Sleva je poskytována na základě předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována po dobu 2 let od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/ oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené. Sleva musí být aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na prodejním místě PMDP.

Válečný veterán / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina D 
60 min 
17 Kč 30 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na základě předložení Průkazu/Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR na jednom z prodejních míst PMDP.

Hmotná nouze / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina D 
60 min 
17 Kč 30 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na nejvýše 93 dnů na základě předložení Potvrzení z úřadu práce o pobírání dávek hmotné nouze na jednom z prodejních míst PMDP.

Rodič a poručník navštěvující dítě v ústavu sociální péče / Zóna 001 Plzeň + Vnější

Přestupní - skupina G
60 min 
27 Kč

Poznámka:

Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje průkazem vydaným navštěvovaným ústavem.