Nejprve vyberte zónu (P - vnitřní zóna 001 Plzeň, V - vnější zóny; hranice znázorňuje toto schéma), a následně kategorii cestujícího

Kompletní informace o podmínkách přiznávání slev jsou dostupné v Tarifu vydávaným dopravcem.

Dítě 6 - 15 let / Zóna 001 Plzeň

Do dne předcházejícího 15. narozeninám.

    S Plzeňskou kartou
(s bezplatným tarifem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  bezplatná přeprava 13 Kč
Přestupní 
30 min  bezplatná přeprava 12 Kč
60 min  14 Kč
3 hod  25 Kč
24 hod  42 Kč

SMS jízdenka 

35 min bezplatná přeprava 28 Kč
24 hod 99 Kč

Mládež 15 - 18 let / Zóna 001 Plzeň

Nepřestupní papírové 
  13 Kč
Přestupní 
30 min  12 Kč
60 min  14 Kč
3 hod 25 Kč
24 hod 42 Kč
SMS jízdenka 
35 min 28 Kč
24 hod 99 Kč

Poznámka:

Žáci ve věku 15 - 18 let (od 15. do 18. narozenin) mají nárok na zlevněné jednotlivé jízdné na základě věku, a sice po předložení dokladu totožnosti (OP, pas apod.), případně Plzeňské či Virtuální karty. Nemusí tedy předkládat žádné potvrzení o studiu.

Student 18 - 26 let / Zóna 001 Plzeň 

Nepřestupní papírové 
  13 Kč
Přestupní 
30 min  12 Kč
60 min  14 Kč
3 hod 25 Kč
24 hod 42 Kč
SMS jízdenka 
35 min 28 Kč
24 hod 99 Kč

Poznámka: 

Studenti ve věku 18 - 26 let (od 18. do 26. narozenin) mají nárok na zlevněné jednotlivé jízdné za předpokladu, že jsou držiteli platného průkazu ISIC či oranžového žákovského průkazu vydávaného ministerstvem dopravy, případně Plzeňské/Virtuální karty s aktivovaným potvrzením o studiu.

Dospělý / Zóna 001 Plzeň 

Nepřestupní papírové 
  26 Kč
Přestupní - plnocenné 
30 min  24 Kč
60 min  28 Kč
3 hod 50 Kč
24 hod 84 Kč
SMS jízdenka 
35 min 28 Kč
24 hod 99 Kč

Důchodce do 65 let / Zóna 001 Plzeň

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  13 Kč 26 Kč
Přestupní 
30 min  12 Kč 24 Kč
60 min  14 Kč 28 Kč
3 hod 25 Kč 50 Kč
24 hod 42 Kč 84 Kč
SMS jízdenka 
35 min 28 Kč 28 Kč
24 hod 99 Kč 99 Kč

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod mají nárok na zlevněné jednotlivé jízdné za předpokladu, že mají na Plzeňské/Virtuální kartě aktivovaný nárok na zlevněnou jízdenku, který jim bude aktivován po předložení potvrzení o pobírání důchodu na jednom z prodejních míst PMDP.

Senior 65 - 70 let / Zóna 001 Plzeň

Ceny a podmínky platné do 31.3.2023

Nepřestupní papírová 
  11 Kč
Přestupní
30 min
10 Kč
60 min
12 Kč
3 hod 21 Kč
24 hod 36 Kč
SMS jízdenka 
35 min 24 Kč
24 hod 84 Kč

Poznámka:

Od 1.1.2023 se nárok na slevu z jízdného prokazuje občanským průkazemcestovním pasem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Případně je možné slevu aktivovat na prodejním místě PMDP na Plzeňskou nebo Virtuální kartu.

Od 1.4.2023 mají nárok na bezplatnou přepravu na základě Plzeňské nebo Virtuální karty, ale stačí také pouze doklad totožnosti - např. občanský průkaz nebo cestovní pas.

Senior od 65 let / Zóna 001 Plzeň 

Senioři nad 65 let mají v zóně 001 Plzeň bezplatnou přepravu. Prokázání bezplatné přepravy je možné na základě Plzeňské/Virtuální karty, ale stačí také pouze doklad totožnosti - např. občanský průkaz

 

Invalida III. stupně / Zóna 001 Plzeň

Nepřestupní papírové 
  13 Kč
Přestupní 
30 min  12 Kč
60 min  14 Kč
3 hod 25 Kč
24 ho 42 Kč
SMS jízdenka 
35 min 28 Kč
24 hod 99 Kč

Poznámka:

Osoby, které jsou invalidní ve III. stupni, ve voze slevu prokazují potvrzením vydaným místně příslušnou okresní správou ČSSZ (obsahuje QR kód) nebo Plzeňskou/Virtuální kartou s aktivovaným zákaznickým profilem. Ten je na prodejní místě PMDP aktivován na základě předložení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu pro invaliditu III. stupně či předložení potvrzení vydaného místně příslušnou okresní správou ČSSZ doplněného QR kódem.

Mateřská dovolená / Zóna 001 Plzeň

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  13 Kč 26 Kč
Přestupní 
30 min  12 Kč 24 Kč
60 min  14 Kč 28 Kč
3 hod 25 Kč 50 Kč
24 hod 42 Kč 84 Kč
SMS jízdenka 
35 min 28 Kč 28 Kč
24 hod 99 Kč 99 Kč

Poznámka:

Sleva je poskytována na základě předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována po dobu 2 let od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/ oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené. Sleva musí být aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na prodejním místě PMDP.

Válečný veterán / Zóna 001 Plzeň

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  13 Kč 26 Kč
Přestupní 
30 min  12 Kč 24 Kč
60 min  14 Kč 28 Kč
3 hod 25 Kč 50 Kč
24 hod 42 Kč 84 Kč
SMS jízdenka 
35 min 28 Kč 28 Kč
24 hod 99 Kč 99 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na základě předložení Průkazu/Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR na jednom z prodejních míst PMDP.

Hmotná nouze / Zóna 001 Plzeň

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  13 Kč 26 Kč
Přestupní 
30 min  12 Kč 24 Kč
60 min  14 Kč 28 Kč
3 hod 25 Kč 50 Kč
24 hod 42 Kč 84 Kč
SMS jízdenka 
35 min 28 Kč 28 Kč
24 hod 99 Kč 99 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na nejvýše 125 dnů na základě předložení Potvrzení z úřadu práce o pobírání dávek hmotné nouze na jednom z prodejních míst PMDP.

Doprovod dítěte do 6 let / Zóna 001 Plzeň 

Nepřestupní papírová 
  13 Kč
Přestupní 
30 min 12 Kč
60 min 14 Kč
3 hod 25 Kč
24 hod 42 Kč
SMS jízdenka 
35 min 28 Kč
24 hod 99 Kč

Poznámka:

Slevu může uplatnit jedna fyzická osoba od 15 let věku doprovázející dítě do 6 let věku (nemusí se jednat o rodiče).

Bezplatná přeprava v zóně 001 Plzeň 

 • dítě do 6 let (do dosažení 6 let)
 • dítě od 6 do 15 let (do dosažení 15 let), pokud má nárok aktivovaný na kartě registrované (evidované) v systému Plzeňská karta
 • držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem
 • držitel průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku
 • senior starší 65 let (prokázání bezplatné přepravy je možné na základě PK, ale stačí také pouze doklad totožnosti - např. občanský průkaz)
 • držitel alespoň Zlaté Janského plakety, který má na své Plzeňské kartě aktivovaný nárok na bezplatnou přepravu
 • strážník Městské policie Plzeň ve stejnokroji
 • osoba, o které tak stanoví zákon.

Zavazadla, jízdní kola a zvířata / Zóna 001 Plzeň 

    Zavazadlo Jízdní kolo či
koloběžka (mimo elektrickou) 
Živé zvíře 
Nepřestupní papírová 
  zdarma 26 Kč 13 Kč
Přestupní 
30 min zdarma 24 Kč 12 Kč
60 min 28 Kč 14 Kč
3 hod 50 Kč 25 Kč
24 hod 84 Kč 42 Kč

SMS jízdenka 

35 min zdarma 28 Kč 28 Kč
24 hod 99 Kč 99 Kč

Poznámka:

Bezplatně je přepravován např.: dětský kočárek s dítětem, prázdný dětský kočárek, zvíře umístěné v přepravním boxu nebo zavazadle s nepropustným dnem, kolo či koloběžka ve složeném stavu, zavazadlo do rozměru 50×60×80 cm, lyže či běžky v ochranném obalu, atd. (více informací ve Smluvních přepravních podmínkách). Platí pouze ve vozech PMDP.

Přepravovat elektrickou kolobežku či kolo ve vozech PMDP je zakázáno.

Dítě 6 -15 let / Zóna Vnější

Do dne předcházejícího 15. narozeninám.

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 
7 Kč

Poznámka:

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují.

Mládež 15 - 18 let / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 
7 Kč

Poznámka:

Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

Student 18 - 26 let / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 
7 Kč

Poznámka:

Nárok se prokazuje platným studentským průkazem ISIC, nebo platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy.

Dospělý / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové 
  8 Kč
Přestupní - plnocenné 
60 min 
14 Kč

Důchodce do 65 let / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A 
60 min 
7 Kč 14 Kč

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod mají nárok na zlevněné jednotlivé jízdné za předpokladu, že mají na Plzeňské/Virtuální kartě aktivovaný zákaznický profil, který jim bude aktivován po předložení potvrzení o pobírání důchodu na jednom z prodejních míst PMDP.

Senior od 65 let / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 

7 Kč

Poznámka:

Nárok na slevu z jízdného se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Případně je možné slevu aktivovat na prodejním místě PMDP na Plzeňskou/Virtuální kartu.

Invalida III. stupně / Zóna Vnější

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina B 
60 min 
7 Kč

Poznámka:

Osoby, které jsou invalidní ve III. stupni, ve voze slevu prokazují průkazem vydaným místně příslušnou okresní správou ČSSZ (obsahuje QR kód) nebo Plzeňskou/Virtuální kartou s aktivovaným zákaznickým profilem.Ten je na prodejní místě PMDP aktivován na základě předložení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu pro invaliditu III. stupně či předložení průkazu vydaného místně příslušnou okresní správou ČSSZ doplněného QR kódem.

Mateřská dovolená / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A 
60 min 
7 Kč 14 Kč

Poznámka:

Sleva je poskytována na základě předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována po dobu 2 let od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/ oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené. Sleva musí být aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na prodejním místě PMDP.

Válečný veterán / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A 
60 min 
7 Kč 14 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na základě předložení Průkazu/Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR na jednom z prodejních míst PMDP.

Hmotná nouze / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A 
60 min 
7 Kč 14 K

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na nejvýše 125 dnů na základě předložení Potvrzení z úřadu práce o pobírání dávek hmotné nouze na jednom z prodejních míst PMDP.

Držitel alespoň Zlaté Janského plakety / Zóna Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Nepřestupní papírové 
  4 Kč 8 Kč
Přestupní - skupina A 
60 min 
7 Kč 14 Kč

Poznámka:

Sleva bude přiznána držiteli alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského. Nárok na slevu musí být nahrán na Plzeňskou/Virtuální kartu na prodejním místě PMDP a je prokazován platným průkazem vydaným Českým červeným křížem, případně originálem potvrzení z transfuzního oddělení s prokazatelně provedenými alespoň čtyřiceti bezpříspěvkovými odběry krve.

ZTP nebo ZTP/P / Zóna Vnější 

Nepřestupní papírové 
  2 Kč
Přestupní - skupina C 
60 min 
3 Kč

Poznámka:

Nárok na slevu se prokazuje na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně aktivováním na prodejním místě PMDP na Plzeňskou/Virtuální kartu, na kterou je sleva aktivována jako zákaznický profil.

Rodič a poručník navštěvující dítě v ústavu sociální péče / Zóna Vnější

Nepřestupní papírové 
  4 Kč
Přestupní - skupina A
60 min 
7 Kč

Poznámka:

Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje průkazem vydaným navštěvovaným ústavem.

Doprovod dítěte do 6 let / Zóna Vnější

Nepřestupní papírová 
  4 Kč
Přestupní -  skupina B 
60 min 7 Kč

Poznámka:

Slevu může uplatnit jedna fyzická osoba od 15 let věku doprovázející dítě do 6 let věku (nemusí se jednat o rodiče).

Bezplatná přeprava ve vnější zóně

 • dítě do 6 let (do dosažení 6 let),
 • průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (dle § 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů),
 • osoba, která dovršila 80 let a zároveň je držitelem Plzeňské karty a držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) nebo Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP), pokud má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu.

Bezplatná přeprava ve vnější zóně na linkách PMDP do Starého Plzence

Mimo výše uvedené kategorie cestujících má na linkách do Starého Plzence bezplatnou přepravu:

 • držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem,
 • držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku
 • osoba, která dosáhla věku 65 let
 • držitel Plzeňské karty, který je držitelem alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, s tím, že tento nárok vzniká jeho aktivací na Plzeňské kartě

Zavazadla, jízdní kola a zvířata / Zóna Vnější (jen vozy PMDP)

    Zavazadlo Jízdní kolo či koloběžka 
Živé zvíře 
Nepřestupní papírové 
  zdarma 8 Kč 4 Kč
Přestupní 
60 min  zdarma 14 Kč 7 Kč

Poznámka:

Bezplatně je přepravován např.: dětský kočárek, zvíře umístěné v přepravním boxu nebo zavazadle s nepropustným dnem, kolo či koloběžka ve složeném stavu, zavazadlo do rozměru 50×60×80 cm, lyže či běžky v ochranném obalu, atd. (více informací ve Smluvních přepravních podmínkách). Platí pouze ve vozech PMDP.

Přepravovat elektrickou kolobežku či kolo ve vozech PMDP je zakázáno.

Dítě 6 - 15 bez PK / Zóna 001 Plzeň + Vnější

Do dne předcházejícího 15. narozeninám.

Přestupní - skupina E 
60 min 
19 Kč

Poznámka:

Tato jízdenka platí pouze pro dítě bez Plzeňské karty.

Dítě s aktivovaným bezplatným tarifem na Plzeňské/Virtuální kartě jezdí v zóně P bezplatně, varianta jízdenky P+V s PK tedy není. V takovém případě si dítě zakoupí pouze jízdenku do vnější zóny.

Mládež 15 - 18 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

Přestupní - skupina E 
60 min 
19 Kč

Poznámka:

Nárok na slevu prokazuje cestující ve věku od 15 let do 18 let úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

Nárok je možné prokázat také aktivovaným zákaznickým profilem na Plzeňské/Virtuální kartě.

Student 18 - 26 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější  

Přestupní - skupina E 
60 min 
19 Kč

Poznámka:

Nárok na slevu prokazuje platným studentským průkazem ISIC, nebo platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Nárok je možné prokázat také aktivovaným zákaznickým profilem na Plzeňské/Virtuální kartě.

Dospělý / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

Přestupní - plnocenné 
60 min 
32 Kč

Důchodce do 65 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina D 
60 min 
19 Kč 32 Kč

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod mají nárok na zlevněné jednotlivé za předpokladu, že mají na Plzeňské/Virtuální kartě aktivovaný zákaznický profil, který jim bude aktivován po předložení potvrzení o pobírání důchodu na jednom z prodejních míst PMDP.

Senior 65 - 70 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější

Ceny a podmínky platné do 31.3.2023

Přestupní - skupina E 
60 min 
16 Kč

Poznámka:

Od 1.1.2023 se nárok na slevu z jízdného prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Případně je možné slevu aktivovat na prodejním místě PMDP na Plzeňskou kartu.,

Od 1.4.2023 mají senioři od 65 let nárok na bezplatnou přepravu v Plzni, varianta jízdenky P+V tedy není. V takovém případě si zakoupí pouze jízdenku do vnější zóny.

Senior od 65 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější

V zóně 001 Plzeň mají senioři od 65 let nárok na bezplatnou přepravu, varianta jízdenky P+V tedy není. V takovém případě si zakoupí pouze jízdenku do vnější zóny.

Invalida III. stupně / Zóna 001 Plzeň + Vnější

Přestupní - skupina E 
60 min 
19 Kč

Poznámka:

Osoby, které jsou invalidní ve III. stupni, ve voze slevu prokazují průkazem vydaným místně příslušnou okresní správou ČSSZ (obsahuje QR kód) nebo Plzeňskou/Virtuální kartou s aktivovaným zákaznickým profilem.Ten je na prodejní místě PMDP aktivován na základě předložení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu pro invaliditu III. stupně či předložení průkazu vydaného místně příslušnou okresní správou ČSSZ doplněného QR kódem.

Mateřská dovolená / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina D 
60 min 
19 Kč 32 Kč

Poznámka:

Sleva je poskytována na základě předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována po dobu 2 let od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/ oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené. Sleva musí být aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na prodejním místě PMDP.

Válečný veterán / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina D 
60 min 
19 Kč 32 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na základě předložení Průkazu/Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR na jednom z prodejních míst PMDP.

Hmotná nouze / Zóna 001 Plzeň + Vnější 

    S Plzeňskou kartou
(s aktivovaným zák. profilem)
Bez Plzeňské karty
Přestupní - skupina D 
60 min 
19 Kč 32 Kč

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na nejvýše 125 dnů na základě předložení Potvrzení z úřadu práce o pobírání dávek hmotné nouze na jednom z prodejních míst PMDP.

Doprovod dítěte do 6 let / Zóna 001 Plzeň + Vnější

Přestupní -  skupina D
60 min 
19 Kč

Poznámka:

Slevu může uplatnit jedna fyzická osoba od 15 let věku doprovázející dítě do 6 let věku (nemusí se jednat o rodiče).

Poručník navštěvující dítě v ústavu sociální péče / Zóna 001 Plzeň + Vnější

Přestupní - skupina F
60 min 
31 Kč

Poznámka:

Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje průkazem vydaným navštěvovaným ústavem.