Slevy z jízdného

Jízdné zdarma

Nárok na jízdné zdarma v zóně "P" mají:

 1. Dítě do 6 let (do dosažení 6 let),
 2. dítě od 6 do 15 let (do dosažení 15 let), pokud má nárok aktivovaný na kartě registrované (evidované) v systému Plzeňská karta,
 3. držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem,
 4. držitel průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
 5. osoba, o které tak stanoví zákon,
 6. senior starší 70 let (prokázání bezplatné přepravy je možné na základě PK, ale stačí také pouze doklad totožnosti - např. občanský průkaz),
 7. držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, který je držitel alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského a má tento nárok na kartě aktivovaný,
 8. strážník Městské policie Plzeň ve stejnokroji.

Nárok na jízdné zdarma v zóně "V" určuje Tarif IDPK.

Na linkách PMDP do Starého Plzence (linky č. 50 a 51) mají od 1.1.2021 nárok na bezplatnou přepravu tyto skupiny cestujících:

 1. senior starší 70 let (prokázání bezplatné přepravy je možné na základě PK, ale stačí také pouze doklad totožnosti - např. občanský průkaz),
 2. držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, který je držitel alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského a má tento nárok na kartě aktivovaný,
 3. držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem,
 4. držitel průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku.

Zlevněné jednotlivé jízdné

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné se slevou 50% v zóně "P" mají:

 1. Dítě od 6 do 15 let (do dosažení 15 let), které nemá aktivovaný nárok na bezplatnou přepravu na Plzeňské kartě,
 2. jedna fyzická osoba od 15 let věku doprovázející dítě do 6 let věku,
 3. držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, kterému je do 65 let, a který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné*,
 4. držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, kterému je mezi 65 a 70 lety a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné.*

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné se slevou 75% v zóně "V" mají:

 1. Cestující ve věku od 6 do 18 let,
 2. žák a student ve věku od 18 do 26 let,
 3. cestující starší 65 let,
 4. držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné se slevou 50% v zóně "V" mají:

 1. Držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, kterému je do 65 let, a který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné*,
 2. osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené s Plzeňskou kartou*,
 3. dárce krve - držitel alespoň zlaté Janského plakety s Plzeňskou kartou*,
 4. válečný veterán s Plzeňskou kartou*,
 5. rodič nebo poručník navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální péče a obdobném zařízení.

*všechny slevy vázané na Plzeňskou kartu musí být aktivovány na jednom z prodejních míst PMDP

Podmínky pro uplatnění slev - viz Smluvní přepravní podmínky, Tarif IDPK nebo Tarifní zásady.


Zlevněné předplatné jízdné

Nárok na zlevněné předplatné jízdné se slevou 50% v zóně "P" mají:

 1. Mládež od 15 do 18 let,
 2. student od 18 do 26 let (do dosažení 26 let),
 3. osoba do 70 let pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.
 4. válečný veterán, osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek nebo osoba na mateřské či rodičovské dovolené.

Nárok na zlevněné předplatné jízdné se slevou 75% v zóně "V" mají:

 1. Cestující ve věku od 6 do 18 let,
 2. žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let,
 3. cestující starší 65 let,
 4. držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Nárok na zlevněné předplatné jízdné se slevou 50% v zóně "V" mají:

 1. Držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné*,
 2. osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené s Plzeňskou kartou*,
 3. dárce krve - držitel alespoň zlaté Janského plakety s Plzeňskou kartou*,
 4. válečný veterán s Plzeňskou kartou*.

*všechny slevy vázané na Plzeňskou kartu musí být aktivovány na jednom z prodejních míst PMDP

Podmínky pro uplatnění slev - viz Smluvní přepravní podmínky, Tarif IDPK nebo Tarifní zásady.