Slevy z jízdného

Jízdné zdarma

Nárok na jízdné zdarma mají:

 1. děti do 6 let (do dosažení 6 let),
 2. děti od 6 do 15 let (do dosažení 15 let), pokud mají nárok aktivovaný na kartě registrované (evidované) v systému Plzeňská karta (pouze v zóně "P"),
 3. držitelé průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem,
 4. držitelé průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
 5. osoba, o které tak stanoví zákon,
 6. držitelé karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, kteří dosáhli věku aspoň 70 let a mají tento nárok na kartě aktivovaný,
 7. držitelé karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, kteří jsou držiteli alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského a mají tento nárok na kartě aktivovaný,
 8. strážníci Městské policie Plzeň ve stejnokroji.

Zlevněné jednotlivé jízdné

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné v zóně "P" mají:

 1. děti od 6 do 15 let (do dosažení 15 let), které nemají aktivovaný nárok na bezplatnou přepravu na Plzeňské kartě (50%),
 2. jedna fyzická osoba od 15 let věku doprovázející dítě do 6 let věku (50%),
 3. držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné (50%).

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné v zóně "V" mají:

 1. cestující ve věku od 6 do 18 let (75%),
 2. žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (75%),
 3. držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné (50%),
 4. cestující starší 65 let (75%).

Podmínky pro uplatnění slev - viz Smluvní přepravní podmínky nebo Tarifní zásady (záložka Informace o přepravě).

Zlevněné předplatné jízdné

Nárok na zlevněné předplatné jízdné v zóně "P" (ve výši 50%) mají:

 1. Mládež od 15 do 18 let,
 2. studenti1 od 18 do 26 let (do dosažení 26 let),
 3. osoby do 70 let pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.
 4. váleční veteráni, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek nebo osoby na mateřské či rodičovské dovolené.

Student dokladuje trvání denní formy vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, či studium na vysoké škole zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí, respektive nároku na slevu.

Nárok na zlevněné předplatné jízdné v zóně "V" mají:

 1. Cestující ve věku od 6 do 18 let (75%),
 2. žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (75%),
 3. držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně (50%),
 4. cestující starší 65 let (75%),
 5. váleční veteráni, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek nebo osoby na mateřské či rodičovské dovolené (50%).

Podmínky pro uplatnění slev - viz Smluvní přepravní podmínky nebo Tarifní zásady (záložka Informace o přepravě).