SMS jízdenka

Územní platnost SMS jízdenky Platnost Cena SMS* Tvar SMS Tel. číslo
Vnitřní zóna 001 Plzeň (P) 35 minut 28 Kč PMDP35M 90206
24 hodin 99 Kč PMDP24H

* v ceně není započítána cena za odeslání SMS dle tarifu vašeho operátora

Duplikát SMS jízdenky

Územní platnost SMS jízdenky Cena SMS Tvar SMS Tel. číslo
Vnitřní zóna 001 Plzeň (P) 3 Kč PMDPD 900 06 03

Duplikát SMS jízdenky lze získat jen po dobu platnosti původní jízdenky.

Zajišťuje: DIRECT pay, s.r.o., Technický systém: ERIKA, a.s., Více informací o Premium SMS na Plať mobilem
Technicky zajišťuje: GLOBDATA a.s., Více informací o Premium SMS na Plať mobilem.


Základní informace

  • SMS jízdenka je přestupní a platí pouze ve vozidlech PMDP.
  • SMS jízdenka přijde zhruba jednu minutu po jejím objednání (odesláním SMS nebo prozvoněním), do vozu MHD lze nastoupit pouze s již přijatou a platnou SMS jízdenkou. Cestující musí s prodlevou počítat a jízdenku zakoupit včas.
  • Pokud SMS jízdenka nepřijde ani po delší době, cestující je povinen obstarat si jízdní doklad jinou cestou (např. zakoupením jízdenky přes mobilní aplikaci Virtuální karta) a následně reklamovat nedoručení SMS jízdenky.
  • Pro nákup SMS jízdenky je nutné mít aktivní službu Premium SMS u Vašeho operátora*. Telefonní číslo, ze kterého se SMS jízdenka objednává, musí být registrováno v síti některého z českých mobilních operátorů.

* Upozorňujeme, že při změně telefonního operátora je třeba nastavení služby Premium SMS opět zkontrolovat.


Duplikát SMS jízdenky

V případě smazání SMS jízdenky v době platnosti lze získat duplikát zasláním SMS ve tvaru PMDPD (tvar je shodný pro všechny typy SMS jízdenek) na telefonní číslo 9000603. Cena duplikátu je uvedena výše.


Tisk zjednodušených daňových dokladů

Ke každé zakoupené SMS jízdence je kupujícímu umožněno pořízení (tisk) zjednodušeného daňového dokladu prostřednictvím internetové aplikace.
Kupujícímu je umožněno pořízení zjednodušeného daňového dokladu ve lhůtě 3 měsíců od nákupu SMS jízdenky.
Postup pro pořízení daňového dokladu prostřednictvím výše uvedené internetové aplikace naleznete zde.


Reklamace SMS jízdenky

Považuje-li kupující/cestující provedenou operaci (nákup SMS jízdenky) za chybnou, je oprávněn uplatnit písemnou reklamaci u PMDP, a.s. (Zákaznickém centrum, Denisovo nábřeží 12, Plzeň) nebo přímo prostřednictvím internetové aplikace u společnosti zajišťují provoz systému SMS jízdenek v souladu s platnými Produktovými podmínkami služby SMS jízdenka. Lhůta k podání reklamace činí 1 kalendářní měsíc od provedení sporné operace. Bude-li reklamace uznána poskytovatelem služby SMS jízdenky za oprávněnou, vrátí poskytovatel služby kupujícímu po ukončení reklamačního řízení částku, která bude rovna ceně SMS jízdenky dle platného ceníku SMS jízdenky.

Produktové podmínky SMS jízdenky

Produktové podmínky SMS jízdenky platné od 1. 1. 2021.