SMS jízdenka

Územní platnost SMS jízdenky Platnost Cena SMS* Tvar SMS Tel. číslo
Vnitřní zóna 001 Plzeň (P) 35 minut 24 Kč PMDP35M 90206
24 hodin 84 Kč PMDP24H

* v ceně není započítána cena za odeslání SMS dle tarifu vašeho operátora

Duplikát SMS jízdenky

Územní platnost SMS jízdenky Cena SMS Tvar SMS Tel. číslo
Vnitřní zóna 001 Plzeň (P) 3 Kč PMDPD 900 06 03

Duplikát SMS jízdenky lze získat jen po dobu platnosti původní jízdenky.


Chcete si objednat SMS jízdenku prozvoněním?

Před prvním objednáním SMS jízdenky pomocí prozvonění je nezbytné zaregistrovat dané telefonní číslo do systému "Na zavolanou".

Registrace je jednoduchá a jsou možné 2 způsoby:

  1. na webových stránkách www.na-zavolanou.cz, kde stačí následovat pokyny
  2. bezplatným zavoláním na číslo +420 910 902 001. Automat hovor nepřijme a po přehrání hlášky sám zavěsí. Po přijetí požadavku na registraci obdrží klient SMS zprávu s výzvou k potvrzení registrace. Klient musí registraci potvrdit zasláním SMS zprávy ve tvaru „ANO“ na číslo 90206.

Obratem klient obdrží zprávu, která potvrzuje, že služba Na zavolanou byla pro toto číslo aktivována.

Územní platnost SMS jízdenky Platnost Cena SMS jízdenky Telefonní číslo
Vnitřní zóna 001 Plzeň (P) 35 minut 24 Kč 910 902 220
24 hodin 84 Kč 910 902 070

Při nákupu SMS jízdenky prozvoněním platí cestující pouze cenu SMS jízdenky.

Zrušení registrace telefonního čísla

Klient může zrušit registraci svého telefonního čísla ve službě Na zavolanou zasláním SMS ve tvaru „NAZAVOLANOU STOP“ na číslo 90206. Obratem obdrží zprávu, která potvrzuje, že služba Na zavolanou byla pro toto telefonní číslo deaktivována.

Zajišťuje: DIRECT pay, s.r.o., Technický systém: ERIKA, a.s., Více informací o Premium SMS na Plať mobilem
Technicky zajišťuje: GLOBDATA a.s., Více informací o Premium SMS na Plať mobilem

Základní informace

  • SMS jízdenka je přestupní a platí pouze ve vozidlech PMDP.
  • SMS jízdenka přijde zhruba jednu minutu po jejím objednání (odesláním SMS nebo prozvoněním), do vozu MHD lze nastoupit pouze s již přijatou a platnou SMS jízdenkou. Cestující musí s prodlevou počítat a jízdenku zakoupit včas.
  • Pokud SMS jízdenka nepřijde ani po delší době, cestující je povinen obstarat si jízdní doklad jinou cestou (např. zakoupením jízdenky přes mobilní aplikaci Virtuální karta) a následně reklamovat nedoručení SMS jízdenky.
  • Pro nákup SMS jízdenky je nutné mít aktivní službu Premium SMS u Vašeho operátora*. Telefonní číslo, ze kterého se SMS jízdenka objednává, musí být registrováno v síti některého z českých mobilních operátorů.

* Upozorňujeme, že při změně telefonního operátora je třeba nastavení služby Premium SMS opět zkontrolovat.


Duplikát SMS jízdenky

V případě smazání SMS jízdenky v době platnosti lze získat duplikát zasláním SMS ve tvaru PMDPD (tvar je shodný pro všechny typy SMS jízdenek) na telefonní číslo 9000603. Cena duplikátu je uvedena výše.


Tisk zjednodušených daňových dokladů

Ke každé zakoupené SMS jízdence je kupujícímu umožněno pořízení (tisk) zjednodušeného daňového dokladu prostřednictvím internetové aplikace.
Kupujícímu je umožněno pořízení zjednodušeného daňového dokladu ve lhůtě 3 měsíců od nákupu SMS jízdenky.
Postup pro pořízení daňového dokladu prostřednictvím výše uvedené internetové aplikace naleznete zde.


Reklamace SMS jízdenky

Považuje-li kupující/cestující provedenou operaci (nákup SMS jízdenky) za chybnou, je oprávněn uplatnit písemnou reklamaci u PMDP, a.s. (Zákaznickém centrum, Denisovo nábřeží 12, Plzeň) nebo přímo prostřednictvím internetové aplikace u společnosti zajišťují provoz systému SMS jízdenek v souladu s platnými Produktovými podmínkami služby SMS jízdenka. Lhůta k podání reklamace činí 1 kalendářní měsíc od provedení sporné operace. Bude-li reklamace uznána poskytovatelem služby SMS jízdenky za oprávněnou, vrátí poskytovatel služby kupujícímu po ukončení reklamačního řízení částku, která bude rovna ceně SMS jízdenky dle platného ceníku SMS jízdenky.

Produktové podmínky SMS jízdenky

Produktové podmínky SMS jízdenky platné od 1. 1. 2021.