Zóny a integrovaná doprava

Integrovaná doprava

Městská hromadná doprava v Plzni a jejím okolí je s veřejnou linkovou dopravou a železniční dopravou sjednocena do systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP). Organizátorem integrované dopravy je společnost POVED s.r.o. - Plzeňský organizátor veřejné dopravy.

Tarifní zóny

  • území města Plzně tvoří jedinou zónu s označením 001 Plzeň (zóna P)
  • obce v okruhu do cca 30 km od středu Plzně se nalézají ve vnějších zónách (021-131)
  • na zaintegrovaných linkách lze cestovat levněji zakoupením předplatní jízdenky, tarif je k dispozici v sekci Předplatné
  • jednotlivé jízdné na linkách PMDP pro vnitřní a vnější zóny najdete v článku Jednotlivé jízdné
  • ceny předplatného na vnější zóny jsou stanovovány Tarifem IDP.

Zóny_a_intergrovaná_doprava_2020_w300

PDF verze ke stažení


Hraniční zastávky

  • hraniční zastávky zasahují do dvou a více tarifních zón

Plzeň-hraniční zastávky