Zóny a integrovaná doprava

Integrovaná doprava

Městská hromadná doprava v Plzni a jejím okolí je s veřejnou linkovou dopravou a železniční dopravou sjednocena do systému Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK). Organizátorem integrované dopravy je společnost POVED s.r.o. - Plzeňský organizátor veřejné dopravy.

Tarifní zóny

  • území města Plzně tvoří jedinou zónu s označením 001 Plzeň (zóna P)
  • obce v celém Plzeňském kraji mimo území města Plzně se nalézají ve vnějších zónách
  • na integrovaných linkách lze cestovat levněji zakoupením předplatné jízdenky, tarif je k dispozici v sekci Předplatné
  • jednotlivé jízdné na linkách PMDP pro vnitřní a vnější zóny najdete v článku Jednotlivé jízdné
  • ceny předplatného na vnější zóny jsou stanovovány Tarifem IDPK.

mapa IDPK 1.4.2023
Mapa v plném rozlišení dostupná na webu IDPK.


Hraniční zastávky linek PMDP

  • hraniční zastávky zasahují do dvou a více tarifních zón

hraniční zastávky PMDP4