Koridor 16 - rychlejší MHD, hezčí, zdravější a prosperující Plzeň

1. 6. 2023

Vyhrazený jízdní pruh v ulici U Prazdroje, komplexní řešení oblasti ulic Tylova a Koperníkova, stavba zastávky Zikmunda Wintra nebo nové řešení zastávky Nemocnice Bory. To jsou některé dílky ze skládačky celkem 19 opatření, které navrhuje projekt KORIDOR MHD: LINKA 16. 
Jeho cílem je zkvalitnění a zrychlení veřejné dopravy v trase nejvytíženější páteřní trolejbusové linky 16.

Kombinuje v sobě různá opatření od vyhrazených jízdních pruhů a prioritního průjezdu vozidel MHD křižovatkami, přes nadstandardní vybavení zastávek, aplikaci smart-technologií, moderní a kapacitní vozidla, až po zvelebení ulic a veřejných prostranství včetně zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty.

Realizace všech dílků skládačky přinese rychlejší a spolehlivější MHD, energetické úspory, město, ve kterém se zdravěji žije, a hezčí ulice pro Plzeňany. Linky 16 a 17 převezou každý den přes 28 000 cestujících a jedná se tak o nejvytíženější linku „na pneumatikách“. Realizace opatření zároveň pomůže mnoha dalším linkám, které se s ní v části trasy potkávají.

Se všemi opatřeními se můžete seznámit na webu projektu www.koridor16.cz.

Koridor 16 - Rychlejší MHD, prosperující Plzeň.

zpět ...