Navýšení poplatku za vydání Plzeňské karty

28. 6. 2022

Vážení zákazníci,

od 1. července dojde k navýšení poplatku za vydání Plzeňské karty z původních 170 Kč na částku 200 Kč (tj. o 6 Kč ročně při pětileté platnosti karty) a také souvisejících příplatků za expresní vydání. K navýšení přistupujeme po více než 18 letech, kdy zůstával poplatek beze změny, a to i přes neustále se navyšující náklady spojené s vydáváním Plzeňské karty.

Od 11. července bude možné v aplikaci Virtuální karta zakoupit předplatné na vnější zóny, a všichni cestující v Plzeňském kraji tak budou mít bezplatnou plnohodnotnou alternativu v podobě Virtuální karty.

Naši nejmenší cestovatelé mají Plzeňskou kartu zdarma v rámci každoroční akce „Plzeňská karta pro prvňáčky“, senioři ve věku nad 70 let pak Plzeňskou kartu nepotřebují a cestují zdarma pouze s dokladem totožnosti.

Nové ceny naleznete v aktualizovaném ceníku Plzeňské karty.

Děkujeme za pochopení.

zpět ...