26. 8. 2022

Ve čtvrtek 1. září začíná nový školní rok a s ním i očekávaný nárůst počtu cestujících v plzeňské MHD. Příjemnou zprávou bude zkrácení intervalu páteřních linek o sobotách, nedělích a svátcích. Uživatelé nejrušnější tramvajové linky 4 se mohou těšit na posílení spojů v časech největší poptávky, tj. po sedmé hodině ranní ve směru na Bory a také v odpolední špičce. Zároveň končí řada výluk a jízdní řády linek se vrací do plného provozu. 

 

VÍKENDY A SVÁTKY

Na základě vyhodnocení dat ze systému automatického počítání cestujících
a po odsouhlasení objednavatelem, tedy městem Plzní, se vrací původní interval 7,5, resp. 15 minut o víkendech a svátcích na všechny tramvajové a trolejbusové linky (vyjma posilových linek 17 a 18) a na autobusovou linku 30. Zkrácený interval bude nasazen mezi 13. a 20. hodinou, na linkách 11 a 13 už od 11 hod. vzhledem
k výraznější poptávce.

Počty cestujících o víkendech výrazně stoupají a překonávají hodnoty roku 2019 před pandemií. Díky datům z provozu zároveň vidíme, kdy vozíme nejvíce cestujících a kdy má smysl nabídnout lepší spojení. Kratší interval zlepší pohodlí ve vozech, zkrátí dobu čekání na spoje a také zlepší přestupní návaznosti. Díky prokladu linek MHD se v období největší poptávky zlepší spojení k hlavnímu nádraží. Mezi nádražím, náměstím Republiky a sady Pětatřicátníků nebudete na tramvaj čekat déle než 4 minuty. Zároveň zachováváme vazbu mezi linkami 1 a 4 v zastávkách Pod Záhorskem (z centra), resp. Sady Pětatřicátníků. Trolejbusové spojení mezi hlavním nádražím po Americké třídě k Práci a dále do Tylovy ulice se posílí tak, aby vždy nejdéle do 5 minut jel v tomto úseku nějaký spoj.

V přestupním uzlu Bory budou dle možností na sebe co nejlépe navázány spoje linek 4 a 26, a dále linek 21, resp. 26 se spoji linky 30. Další vazby se konají mezi linkami 4 a 21 u Borského parku a je vytvořen proklad mezi linkami 30 a 33 u Severky. Tradicí zůstává návaznost linky 13 s linkou 1 na Slovanech po většinu dne.

           

TRAMVAJE

Do své stálé trasy se po rekonstrukci Klatovské třídy vrací linka 4. Rekonstrukce Koterovské třídy potrvá až do 5. 9. 2022. Od následujícího dne, tedy od 6. 9. 2022, bude obnoven provoz linek 1 a 2 po stálých trasách. Po ukončení oprav budou odstraněny rozsáhlé omezené rychlosti z úseků, které rekonstrukcí prošly, což řidiči
i cestující jistě ocení. Rozsah provozu o pracovních dnech bude stejný jako před začátkem výluky.

Na základě vyhodnocení dat o obsazenosti spojů z automatického počítání cestujících jsme též přistoupili k posílení provozu na lince 4 v nejvíce exponovaných časech pracovních dnů.

 

TROLEJBUSY

Od 1. září se vrací v pracovní dny plný provoz na všechny trolejbusové linky. Na lince 12 se zlepší spojení ve školní ranní špičce a dále budou vybrané spoje najíždějící a zatahující do vozovny nově vedeny přes ulici U Trati a most Milénia.
V trase dvanáctky se též mění názvy dvou zastávek. Zastávka „Částkova“ nově ponese název „Nádraží Slovany“ a zastávka „Škoda VII. brána“ bude nově pojmenována „Nádraží Skvrňany“. Přejmenováním je zdůrazněna možnost přestupu z regionálních vlakových spojů v blízkosti zastávek na linky MHD. Víkendová změna v podobě zkrácení intervalů byla popsána výše.

 

AUTOBUSY

Od 1. 9. 2022 budou díky dokončení rekonstrukce tramvajové trati na Klatovské navráceny linky 22, 27, 28, 34, 41, 56, N1 a N4 do svých původních tras. Rovněž se obnovuje plný provoz na všech prázdninově omezených linkách včetně obvyklých školních spojů. Obnovujeme též provoz linek 23, 35, 36, 37 a 58 sloužících zejména školákům.

Po prázdninové pauze bude pokračovat zkušební provoz linky 35 Dolní Vlkýš – Malesice – Chotíkov – Sídliště Košutka ve stejné podobě jako před prázdninami, tedy v přepravních špičkách pracovních dnů. Zajímavostí bude testování midibusu značky Isuzu na linkách 35 a 39 s cílem ověřit vhodnost takového autobusu pro linky MHD vedené po silnicích, jejichž parametry neumožňují provoz standardního autobusu.

Od 1. září zahájíme též provoz zbrusu nové linky 42 Bory – Lhota. Linka bude
v provozu v přepravních špičkách pracovního dne a vloženými spoji k dosavadní lince 26 zajistí obsluhu území kolem zástavby Nové Valchy, kde bude obsluhovat zastávku „Špačková“. Ve Lhotě zároveň dojde ke změně názvu zastávky „Lhota“ na „Náves Lhota“. Kratší název zastávky podle městské části bude použit pro konečnou zastávku v nové zástavbě na jihu Lhoty, kam autobusy začnou zajíždět po očekávaném dokončení obratiště v zimních měsících.

Název zastávky „Částkova“ se mění i pro linky 29 a 30 na „Nádraží Slovany“.

V rámci změn víkendového provozu mezi 13. a 20. hodinou dojde k posílení provozu linky 30 v podobě zkrácení intervalu z 20 minut na 15 minut a pro zajištění přestupních vazeb na páteřní linky budou upraveny časové polohy spojů

zpět ...