Přínosy veřejné dopravy

16. 9. 2022

U příležitosti evropského týdne mobility jsme se přidali ke kampani UITP. Přínosů veřejné dopravy je dlouhá řada...

Města plná života

Městská doprava udržuje města v pohybu. Do roku 2020 odbavil sektor veřejné dopravy v Evropě téměř 60 miliard jízd cestujících ročně a tento počet postupně narůstá. Představte si, jak by vypadala dopravní situace, kdyby všichni tito lidé cestovali namísto prostředků veřejné dopravy autem! Zahlcení dopravy už nyní stojí evropskou ekonomiku 1 % jejího hrubého domácího produktu, což představuje částku 100 miliard eur ročně. Veřejná doprava je zcela nezbytná pro uvolnění přetížené dopravní sítě, a je tak prospěšná i těm, kdo prostředky veřejné dopravy sami nevyužívají, protože díky ní je na silnicích menší provoz.

Jakmile budou široce dostupná autonomní vozidla (AV), provoz na silnicích se pravděpodobně zvýší. Pokud se však autonomní vozidla stanou součástí nabídky veřejné dopravy a budou městskou hromadnou dopravu doplňovat, bude možné dopravit každého cestujícího do cíle jeho cesty a přitom se zbavit 80 % automobilů!

Čistý vzduch

Znečištění ovzduší působí na zdraví lidí a může vést k problémům dýchacích cest a způsobovat různá onemocnění jako např. zánět plic, rakovinu a další. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) dýchá 40 milionů lidí ve 115 největších městech Evropské unie vzduch, jehož parametry překračují doporučené hodnoty stanovené WHO pro kvalitu ovzduší.

Díky veřejné dopravě lze kvalitu ovzduší zlepšit, jelikož veřejná doprava produkuje mnohem menší množství znečišťujících látek v přepočtu na cestujícího a kilometr než prostředky individuální motorizované dopravy. Ke zlepšování kvality vzduchu v evropských městech dále přispívá i skutečnost, že autobusy se postupně přibližují nulovým emisím.

Podporovat veřejnou dopravu je v zájmu všech: čistší vzduch v důsledku intenzivnějšího využívání veřejné dopravy by prospěl každému jednotlivému člověku v celém regionu – nejen těm, kdo cestují prostředky veřejné dopravy.

Záchrana planety

Veřejná doprava je klimaticky nejšetrnějším způsobem cestování vedle chůze a jízdy na kole, protože spotřebuje méně energie a produkuje méně CO2 na jednotku přepravního výkonu než individuální motorizovaná doprava.

Podle Evropské agentury pro životní prostředí je veřejná autobusová doprava dvojnásobně efektivnější a veřejná železniční doprava čtyřnásobně efektivnější než automobilová doprava.

Dekarbonizace automobilů sama o sobě nestačí, protože technologické změny vyžadují čas. Pro každodenní cesty občanů je nutný přechod k používání veřejné dopravy a k aktivní mobilitě. Toho lze dosáhnout během kratší doby. Cíle Evropské zelené dohody pro oblast dopravy nebudou splněny bez větší míry využití veřejné dopravy.

Posílení ekonomiky

Veřejná doprava vytváří ekonomické přínosy, které jsou asi pětkrát vyšší než částky do ní investované*. Každé 1 euro hodnoty vytvořené veřejnou dopravou generuje následně hodnotu ve výši 4 eur v celém hospodářství. Jak? Například tím, že dává lidem možnost cestovat do zaměstnání, do školy a za volnočasovými aktivitami, umožňuje sdružování činností a rozvoj podnikání, podporuje cestovní ruch, zvyšuje hodnotu pozemků a nemovitostí, pomáhá při obnově měst nebo znevýhodněných oblastí zajištěním dopravní obslužnosti. Investice do veřejné dopravy vytvářejí o 25 % více pracovních míst v širší ekonomice, než kolik by jich vzniklo při investování stejných prostředků do silnic nebo dálnic.

Objem veřejných investic do místní veřejné dopravy dosahuje ročně částky 40 miliard eur. A provozovatelé veřejné dopravy tyto obrovské investice zajišťují sami! Služby městské a místní veřejné dopravy v Evropě přispívají do ekonomiky částkou 130 až 150 miliard eur ročně. To představuje 1,0 až 1,2 procenta hrubého domácího produktu. Příjemcem těchto investic je řada různých odvětví, jako je stavebnictví, dodavatelský průmysl, výroba a služby informačních technologií. V mnoha případech jsou investice do veřejné dopravy přínosem pro místní nebo regionální společnosti, včetně malých a středních podniků, protože podporují hospodářský rozvoj regionu.

Místní pracovní příležitosti

Sektor veřejné dopravy patří mezi největší zaměstnavatele na místní úrovni. V Evropské unii v něm pracují celkem 2 miliony lidí, tj. 20 % z 10 milionů lidí zaměstnaných v celém odvětví dopravy. Důležité je, že veřejná doprava dává lidem v daném městě nebo oblasti jistotu pracovního uplatnění, jelikož jejich pracovní pozice nelze přemístit do zahraničí. Navíc každé přímé pracovní místo ve veřejné dopravě na sebe váže čtyři pracovní místa v jiných odvětvích hospodářství.

Práce ve veřejné dopravě se vyznačuje značnou rozmanitostí: podniky veřejné dopravy poskytují pracovní místa nejrůznějších druhů, od méně kvalifikovaných až po vysoce kvalifikované, a zaměstnávají pracovníky s velmi různorodými profesními profily. Většina těchto podniků nabízí velkému počtu mladých lidí pracovní pozice se zajištěním odborné přípravy.

Přístupnost a cenová dostupnost

Veřejná doprava zajišťuje přístup k rovným příležitostem všem občanům, bez ohledu na jejich společenské postavení. Umožňuje lidem využívat nejdůležitější funkce města (cestovat do škol, nemocnic, úřadů, obchodů atd.) a stojí pouhou jednu šestnáctinu toho, co zaplatí majitel osobního automobilu za vlastnictví vozu. Dobré územní pokrytí a dlouhodobou dostupnost služeb veřejné dopravy zaručují orgány veřejné správy; nehrozí, že by veřejná doprava z týdne na týden přestala fungovat. Politicky stanovené jízdné a sociálně zvýhodněné tarify zajišťují cenovou dostupnost pro všechny skupiny společnosti.

Veřejná doprava, zejména její sítě zajišťující obslužnost předměstí a venkovských oblastí, přispívá k územní soudržnosti a zároveň snižuje přetížení dopravy automobily dojíždějících. V mimoměstských oblastech může základní nabídka veřejné dopravy – včetně poptávkové dopravy – zajistit přístup k ekonomickým a sociálním příležitostem pro obyvatele regionu a místní podniky.

Kvalita života ve městech

Systémy veřejné dopravy jsou mnohem efektivnější než individuální motorizovaná doprava z hlediska efektivního využívání veřejného prostoru. Při běžné obsazenosti osobního automobilu 1,3 osoby dokáže plně obsazený standardní autobus nahradit na silnici více než 40 automobilů, plně obsazená souprava metra 600 vozidel a vlak vysokorychlostní podzemní dráhy (jako např. RER v Paříži) 1.500 osobních vozidel. Přemýšlejte o tom a uvědomte si, že za jednu hodinu vyjede ze zastávky metra jedním směrem až 30 souprav.

Snili jste někdy o tom, že ve městě bude více zelených ploch a bezpečnějších míst pro setkávání lidí a skotačení dětí? Během pandemických opatření kvůli viru Covid-19 některá evropská města experimentovala s uzavíráním jízdních pruhů a zvětšováním prostoru pro chodce a cyklisty. Větší podíl veřejné dopravy a méně aut by uvolnilo veřejný prostor, který v současnosti zabírají auta (jedoucí i parkující) a který by bylo možné vrátit lidem. Představte si, jak by taková města mohla vypadat!

Zdravý a aktivní životní styl

Veřejná doprava podporuje aktivní životní styl, protože většina cest zahrnuje v rámci přesunu k zastávce a od zastávky veřejné dopravy nebo při pohybu mezi nimi chůzi nebo jízdu na kole. Mezi zdravotní přínosy spojené s aktivním způsobem cestování patří snížené riziko cukrovky, obezity, kardiovaskulárních onemocnění, různých typů rakoviny, nižší riziko demence a lepší duševní zdraví.

Podpora kombinace chůze, jízdy na kole a veřejné dopravy může být užitečným nástrojem pro veřejné zdravotnictví a může pozitivně ovlivnit zdraví lidí!

Jednička v bezpečnosti

Veřejná doprava je nejbezpečnějším způsobem cestování po městě i mimo město na našem kontinentu. Následkem dopravních nehod na silnicích přibude každoročně v Evropě 120 000 těžce zraněných lidí a dojde k více než 20 000 úmrtí, z toho přibližně 47 % v osobních automobilech a vozech taxislužby, 17 % na motocyklech a mopedech a 8 % na jízdních kolech, zatímco v případě městských a dálkových autobusů se tento podíl celkově blíží nule.

Železniční doprava je na tom ještě lépe a vychází ze statistik jako zcela nejbezpečnější způsob pozemní dopravy v Evropské unii. Pokud tedy chcete přispět k naplnění „Vize nula“, podporujte veřejnou dopravu!

Inovace

Jen málo odvětví zaznamenalo v průběhu let tak mohutný rozvoj a tak široké uplatnění moderních technologií jako veřejná doprava! Podniky veřejné dopravy zajišťovaly e-mobilitu dávno předtím, než se začalo debatovat o elektromobilech, a plně autonomní metro funguje v evropských městech už více než 35 let.

Cestujícím usnadňuje a zpříjemňuje plánování cest a používání prostředků veřejné hromadné dopravy digitalizace a technologie chytrých telefonů. V současné době probíhá v odvětví další výzkum a vývoj, zaměřený mimo jiné na možnosti využití vodíku, umělé inteligence, přeshraničního digitálního prodeje jízdenek a autonomních silničních vozidel.

A protože nemusíte řídit, můžete čas strávený na cestě prostředkem veřejné dopravy využít k přemýšlení nad novými vynálezy, které přinese budoucnost. Jste připraveni?

Snížení hlukových emisí

Silniční provoz zůstává v Evropě i nadále největším zdrojem hluku. Ten může vést k poruchám spánku, hypertenzi a předčasným úmrtím.

Pokud by veřejnou dopravou cestovalo více lidí, snížil by se objem dopravy, a tím i její hlukové emise. Lidé žijící v centrech měst, která se proměnila v pěší zóny, kam smějí vjíždět pouze autobusy nebo tramvaje, si toho rozdílu všímají. Dobrou zprávou je, že nasazení elektrobusů sníží hlukové emise ještě více!

Spojení mezi lidmi

V době rostoucí nerovnosti mezi lidmi a rozdělení společnosti je stále důležitější posilovat sociální strukturu celé Evropy a i k tomu může veřejná doprava přispět.

Veřejná doprava je místem setkávání. Je místem pro lidi z různých prostředí, kteří se tu mohou setkávat a komunikovat navzájem prostřednictvím úsměvu, gesta nebo rozhovoru. Na velkých akcích, jako jsou koncerty nebo fotbalové zápasy, je součástí zážitku společná cesta s ostatními fanoušky. Někteří lidé dokonce našli při cestě prostředkem veřejné dopravy nové přátele nebo svou životní lásku!

Více informací naleznete na webu UITP (v anglickém jazyce).

Přínosy veřejné dopravy_UITP

zpět ...