Projekt "Šablony III" - stáže pro pedagogy

8. 7. 2021

Rádi bychom vám představili projekt Šablony III podporující nové metody ve výuce pro střední a vyšší odborné školy. Projekt funguje na principu stáží ve firmách, které však neabsolvují studenti, ale pedagogové. 

Pedagog vzdělávacího zařízení několikrát navštíví společnost nebo firmu se shodným odborným zaměřením. Jedná se tak o nejlepší formu propojení teoretické výuky s praxí, kdy se nepřímo do výuky zapojí odborníci, kteří předají pedagogovi ucelený vhled do všech možných problematik daného oboru.

V PMDP strávila na stáži několik týdnů Ing. Helena Šleglová, která působí na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni. Stáž byla zaměřena na získání poznatků a dovedností v ekonomické i praktické oblasti podniku. V rámci 10 návštěv jsme pro ni připravili pestrý pracovní program z různých provozů PMDP. Navštívila dopravní oddělení, dispečink i obě vozovny. Seznámila se s oddělením světelného signalizačního zařízení, odborem Plzeňské karty v kartovém centru, s provozem parkovacích domů a také s dispečinkem měníren včetně strojovny, trakčních transformátorů a rozvodny 22 kV. Naši kolegové navíc předali informace o strategii společnosti a pravidlech BOZP.

Ze stáže si Ing. Šleglová odnesla praktické poznatky pro rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce. Například plánování dopravy, výluk, údržby a oprav vozidel MHD nebo fungování podpůrných činností dopravního podniku, a to především v ekonomické oblasti. Také jsme jí mohli ukázat spoustu technických a provozních novinek.

Přínosem celého projektu je skutečnost, že informace a podklady jsou sdílené a budou je využívat ve výuce i ostatní učitelé dopravních předmětů SPŠD. Studenti tak získají povědomí o naší společnosti a PMDP se absolventům zároveň prezentuje jako perspektivní zaměstnavatel.

Na fotce Olga Švarcová, specialista náborového řízení, s Ing. Šleglovou.

Na fotce Olga Švarcová, specialista náborového řízení, s Ing. Šleglovou.

zpět ...