20. 9. 2022

Dne 13. 9. 2022 naše řady opustil člověk, který byl významnou tváří Plzeňských městských dopravních podniků, pan ředitel Václav Zikmund.

Mnozí jej znali a někteří s ním i dlouhá léta spolupracovali. Do důchodu odcházel po dlouhých jedenačtyřiceti letech. Do společnosti nastoupil hned po studiu na Vysoké škole strojní a elektrotechnické, kde vystudoval Fakultu elektrotechniky. Do společnosti nastoupil v roce 1972 jako praktikant měníren. Již o rok později se stal mistrem, následně vedoucím střediska energetiky.

V letech 1983 až 1990 zastával pozici technického náměstka, následně pak i ředitele společnosti. Dlouhá léta byl zároveň v představenstvu společnosti. Během jeho působení prošla společnost značným vývojem a získala na významu. Odvedl obrovské množství kvalitní práce. Stál u mnoha projektů, které významným způsobem přispěly k rozvoji veřejné dopravy v Plzni. Podílel se na vybudování tramvajové trati do Bolevce, zasloužil se o znovuvybudování hydroelektrárny. Pod jeho vedením došlo k nárůstu trolejbusových tratí a mimo jiné byl i u uvedení Plzeňské karty do provozu.

Byl odborník na svém místě, skvělý manažer a při tom všem zachovával ke každému lidský přístup. Všichni, kdo jej znali si ho právě pro tyto vlastnosti vážili.

Čest jeho památce.

Pan Zikmund

zpět ...