Tarif 2023

23. 2. 2023

Vážení cestující,

představujeme vám změny v tarifu jízdného, které schválila Rada města Plzně pro rok 2023.

Změny od 1. 1. 2023

Ceny předplatného jízdného zůstávají v roce 2023 beze změny.

základní

zlevněné

přenosné

365 dní (roční)

4 252 Kč

2 126 Kč

5 526 Kč

183 dnů (půlroční)

2 460 Kč

1 230 Kč

3 193 Kč

31 dnů (měsíční)

520 Kč

260 Kč

672 Kč

Došlo k zavedení nové kategorie „Osoba pobírající dávky v hmotné nouzi“, která má s Plzeňskou kartou nárok na 50% slevu z předplatného s platností maximálně 93 dnů. Nárok se dokládá potvrzením o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi, které vydává Úřad práce.

Jednotlivé jízdné se zdražilo o 10 %, neboť od posledního navýšení v roce 2020 překročila kumulovaná inflace stanovenou hranici, po které dojde k automatickému navýšení ceny.

základní

zlevněné

Nepřestupní (papírová)

22 Kč

11 Kč

Přestupní (30 minut)

20 Kč

10 Kč

Přestupní (60 minut)

24 Kč

12 Kč

Přestupní (3 hodiny)

42 Kč

21 Kč

Přestupní (24 hodin)

72 Kč

36 Kč

SMS jízdenka (35 minut)

24 Kč

SMS jízdenka (24 hodin)

84 Kč

Papírové nepřestupní jízdenky v hodnotě 20 Kč a 10 Kč lze s doplatkem vyměnit na Zákaznických centrech PMDP do 28. 2. 2023.

Na zlevněné jednotlivé jízdné mohou od 1. 1. 2023 cestovat senioři starší 65 let vedle Plzeňské karty také pouze s dokladem totožnosti.


Změny od 1. 4. 2023

Senioři cestují od 65 let zdarma

Hranice pro bezplatnou přepravu seniorů byla snížena ze 70 let na 65 let, přičemž k cestování jim stačí pouze doklad totožnosti.

Již zakoupené a aktivní předplatné se nevrací, proto byl cestujícím ohlášen záměr s předstihem tak, aby jej mohli zohlednit při nákupu předplatného na přelomu roku.

Rozšíření skupin s nárokem na zlevněné jednotlivé jízdné

Všechny skupiny cestujících, které mají nárok na zlevněné předplatné, budou mít od 1. 4. 2023 nárok také na zlevněné jednotlivé jízdné.

Jedná se o:

  • mládež 15 – 18 let,
  • studenty 18 – 26 let,
  • osoby na mateřské/rodičovské dovolené,
  • válečné veterány,
  • osoby v hmotné nouzi.

Nárok na slevu je vždy dokládán Plzeňskou kartou s aktivovaným slevovým profilem.

Osoba do 65 let, která je invalidní ve III. stupni

Od 1. 4. 2023 mají nárok na zlevněné předplatné i jednotlivé jízdné všechny osoby, které jsou invalidní ve III. stupni, přičemž nemusí pobírat invalidní důchod. Nárok na slevu budou tyto osoby moci prokázat vedle Plzeňské karty také potvrzením s QR kódem vydaným ČSSZ.

 

Podmínky cestování a výše slev u všech ostatních skupin cestujících, které nejsou v článku zmíněny, zůstávají beze změny.

zpět ...