27. 9. 2022

Od 1. 10. 2022 dochází ke změně podmínek pro bezplatnou přepravu občanů Ukrajiny ve vozech MHD.

Všichni občané Ukrajiny mohou cestovat bezplatně po dobu 1 měsíce od udělení víza, a to za předpokladu, že se prokáží jedním z následujících dokumentů:

  • cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění (případně jiným ekvivalentním vízem) vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR,
  • hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění (případně jiným ekvivalentním vízem) vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR.

Po vypršení této doby již budou hradit běžné jízdné.

Příklad:

Vízum bylo uděleno 10.8.2022, bezplatná přeprava trvá do 10.9.2022 (včetně).

Bezplatná přeprava se vztahuje vždy jen k prvnímu vízu udělenému po 1.2.2022. V případě prodloužení/vystavení nového víza již držitel nemá nárok na bezplatnou přepravu.


Зміна умов безкоштовного перевезення українців у транспортних засобах загального користування

З 1 жовтня 2022 року змінюються умови безоплатного перевезення громадян України у транспортних засобах загального користування.

Усі громадяни України можуть подорожувати безкоштовно протягом 1 місяця після отримання візи за умови пред'явлення одного з наступних документів:

  • паспорт України з візою толерантності (або іншою еквівалентною візою), виданою Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки або Поліцією Чеської Республіки,
  • прикордонна перепустка з наклеєною візовою наклейкою з візою толерантності (або іншою еквівалентною візою), виданою Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки або Поліцією Чеської Республіки.

Після закінчення цього терміну вони платитимуть за проїзд у транспортних засобах загального користування за звичайним тарифом.

Приклад:

Віза видана 10.8.2022, безкоштовний проїзд триває до 10.9.2022 (включно).

Безкоштовний проїзд поширюється лише на першу візу, видану після 1.2.2022 р. У разі продовження/видачі нової візи, власник візи втрачає право на безкоштовний проїзд.

Вся важлива інформація, що стосується проїзду громадським транспортом українською мовою, представлена ​​в додатку.

zpět ...