Změna podmínek pro bezplatnou přepravu Ukrajinců ve vozech MHD

27. 9. 2022

Od 1. 10. 2022 dochází ke změně podmínek pro bezplatnou přepravu občanů Ukrajiny ve vozech MHD.

Všichni občané Ukrajiny mohou cestovat bezplatně po dobu 1 měsíce od udělení víza, a to za předpokladu, že se prokáží jedním z následujících dokumentů:

  • cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění (případně jiným ekvivalentním vízem) vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR,
  • hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění (případně jiným ekvivalentním vízem) vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR.

Po vypršení této doby již budou hradit běžné jízdné.

Příklad:

Vízum bylo uděleno 10.8.2022, bezplatná přeprava trvá do 10.9.2022 (včetně).

Bezplatná přeprava se vztahuje vždy jen k prvnímu vízu udělenému po 1.2.2022. V případě prodloužení/vystavení nového víza již držitel nemá nárok na bezplatnou přepravu.


Зміна умов безкоштовного перевезення українців у транспортних засобах загального користування

З 1 жовтня 2022 року змінюються умови безоплатного перевезення громадян України у транспортних засобах загального користування.

Усі громадяни України можуть подорожувати безкоштовно протягом 1 місяця після отримання візи за умови пред'явлення одного з наступних документів:

  • паспорт України з візою толерантності (або іншою еквівалентною візою), виданою Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки або Поліцією Чеської Республіки,
  • прикордонна перепустка з наклеєною візовою наклейкою з візою толерантності (або іншою еквівалентною візою), виданою Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки або Поліцією Чеської Республіки.

Після закінчення цього терміну вони платитимуть за проїзд у транспортних засобах загального користування за звичайним тарифом.

Приклад:

Віза видана 10.8.2022, безкоштовний проїзд триває до 10.9.2022 (включно).

Безкоштовний проїзд поширюється лише на першу візу, видану після 1.2.2022 р. У разі продовження/видачі нової візи, власник візи втрачає право на безкоштовний проїзд.

Вся важлива інформація, що стосується проїзду громадським транспортом українською мовою, представлена ​​в додатку.

zpět ...